Friday, Jan 20th

Last update:08:30:51 PM GMT

You are here: Home
Chúa nhật III Thường niên năm A: Chúa chọn Galilê

Chúa nhật III Thường niên năm A: Chúa chọn Galilê


1. Địa lý miền đất Palestina

Địa dư Palestine có ranh giới:

- Đông giáp sa mạ...

Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

 « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi »

(Ga 5, 33-36)

33 Chính các ông đã cử ng...

Tôi muốn kết thân với bạn có được không?

Tôi muốn kết thân với bạn có được không?


Câu chuyện về cuộc đời của Cha John Lee Tae - Seok ngày hôm nay vẫn còn đượ...

Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên

Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên

« Con Người làm chủ ngày sa-bát »

(Mc 2, 23-28)

23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su...

ĐTC kêu gọi che chở và bảo vệ người trẻ di cư vị thành niên

ĐTC kêu gọi che chở và bảo vệ người trẻ di cư vị thành niên

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với tín hữu và du khách hành hương trư...

Xuân Ghi Ơn 2017 tại Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam

Xuân Ghi Ơn 2017 tại Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam

Cứ mỗi độ năm hết tết đến, Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam lại rộn ràn...