Sunday, Jul 24th

Last update:06:40:37 AM GMT

You are here: Home
Giới trẻ và gia đình Salêdiêng trong vùng EAO lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ (WYD) tại Balan

Giới trẻ và gia đình Salêdiêng trong vùng EAO lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ (WYD) tại Balan


Ngày 27 tháng 07 sẽ có một cuộc triển lãm của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng...

Tông Hiến của Đức Thánh Cha về đời sống các nữ tu chiêm niệm

Tông Hiến của Đức Thánh Cha về đời sống các nữ tu chiêm niệm

VATICAN -  Sáng thứ sáu 22-7-2016, Tông Hiến của ĐTC Phanxicô về đời s...

Những nhà truyền giáo mới tại Roma

Những nhà truyền giáo mới tại Roma

21/7/2016 - Roma (Ý) Các Sơ truyền giáo mới, những người sẽ ở trung tâm Gi...

Chúa Nhật XVII Thường Niên, năm C

Chúa Nhật XVII Thường Niên, năm C

 « Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển »

(Lc 11, 1-11)

1 Có mộ...

Trình bày về lòng thương xót cho thiếu nhi

Trình bày về lòng thương xót cho thiếu nhi

Trái tim là cánh cửa và lòng thương xót là chìa khóa để mở cánh cửa ấy

“Đứ...