Friday, Jan 19th

Last update:02:53:37 PM GMT

You are here: Home
Bộ sách ‘Sưu tập những lá thư của Đầy Tớ Chúa Braga’ mới được xuất bản

Bộ sách ‘Sưu tập những lá thư của Đầy Tớ Chúa Braga’ mới được xuất bản


Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng

Roma 15/01/2018. Án kiện chính thức xin ...

Những ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với giới trẻ trong thời đại toàn cầu hóa ngày hôm nay

Những ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với giới trẻ trong thời đại toàn cầu hóa ngày hôm nay


Hiệp hội Cựu học viên trẻ (GEX) tại Đông Timor tổ chức Đại hội 2018

Bài viết...

Kiện cường sự dấn thân vào Sứ mệnh Truyền giáo Salêdiêng

Kiện cường sự dấn thân vào Sứ mệnh Truyền giáo Salêdiêng


Cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả tại Á tỉnh Đông Timor - Inđônêsia từ ngà...

Khao khát Chúa

Khao khát Chúa


1.

Tuổi già, tôi cảm thấy đời mình như ngọn đèn sắp tắt. Thế nhưng đôi khi, ...

Chúa Nhật III Thường Niên năm B: Đường lối Thiên Chúa

Chúa Nhật III Thường Niên năm B: Đường lối Thiên Chúa


Có một thầy ẩn tu tên là Xê-bat-chiêng thường đến cầu nguyện tại một nhà ng...