Tuesday, Feb 28th

Last update:06:52:08 AM GMT

You are here: Home

Ý truyền giáo tháng 3

Kể từ khi chiến tranh lan rộng tại Iraq và Siria, các lực lượng của nhà nướ...

Thứ ba, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên

Thứ ba, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên

 “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”

(Mc ...

Thứ Tư Lễ Tro: Công lý đời sau

Thứ Tư Lễ Tro: Công lý đời sau


Sứ điệp Mùa Chay năm nay là một bài suy niệm sâu sắc về dụ ngôn “người phú ...

Chúa nhật I Mùa chay năm A: Những cơn cám dỗ đời người

Chúa nhật I Mùa chay năm A: Những cơn cám dỗ đời người


Một triết gia đã nói: “Sống là tranh đấu”. Trong kiếp sống làm người, ai tr...

Cha Bề Trên Cả thăm viếng cộng thể Hậu Tập viện Don Rua Đà Lạt

Cha Bề Trên Cả thăm viếng cộng thể Hậu Tập viện Don Rua Đà Lạt


Ngài mời gọi rất chân thành và mạnh mẽ:
“Các con hãy sống ơn gọi và sứ mệnh ...

Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tĩnh

Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tĩnh

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn - phục sinh và lòng khoan dung thương xó...