Sunday, Sep 25th

Last update:06:39:17 AM GMT

You are here: Home
Chúa nhật XXVII Thường niên năm C: Đức tin đi đôi với sự khiêm hạ

Chúa nhật XXVII Thường niên năm C: Đức tin đi đôi với sự khiêm hạ

Chúng ta vẫn được mệnh danh là tín hữu, tức là những người có đức tin. Với ...

Những chia sẻ dành cho các Giáo lý viên trẻ

Những chia sẻ dành cho các Giáo lý viên trẻ

Lần đầu tiên nhận được lời mời gọi trở thành một Giáo lý viên, nhiều người ...

Đào sâu ‘Hệ thống Dự phòng mới’

Đào sâu ‘Hệ thống Dự phòng mới’


Bài viết của Cha Carbon SDB, tỉnh dòng Trung Hoa.

Đài Nam, Đài Loan 22/09/20...

Bạn có biết Chieri ngày nay không?

Bạn có biết Chieri ngày nay không?


Bài viết của Cha Eligio Caprioglio SDB, Giám đốc cộng thể Chieri.

Chieri, It...

Don Bosco ở Mangalore

Don Bosco ở Mangalore

11/9/2016 - Bangalore (Ấn Độ). “Don Bosco ở Mangalore trước khi các Sa-lê-...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật XXVI Thường Niên năm C

Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật XXVI Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C
Suy niệm Tin Mừng Lc 16:19-31

Hố ngăn cách giầu ...