Tuesday, Apr 24th

Last update:03:49:00 AM GMT

You are here: Home
Don Bosco trên miền núi Quelicai

Don Bosco trên miền núi Quelicai


Cộng đoàn Công giáo miền núi tại Quelicai – Đông Timor với 2 linh mục Salêd...

 Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng »

(Mc 16, 9-18)

J...

Kỷ niệm 40 năm ra mắt cuốn Hồi sử về Don Bosco của Cha Teresio Bosco

Kỷ niệm 40 năm ra mắt cuốn Hồi sử về Don Bosco của Cha Teresio Bosco


Bài viết của Cha Vaclav Klement

EAO 22/04/2018. Cha Teresio Bosco, một linh ...

Laga - vùng đất hứa tại Đông Timor, vùng đất thiêng của Don Bosco

Laga - vùng đất hứa tại Đông Timor, vùng đất thiêng của Don Bosco


Bài viết của Cha Rui Gomes, SDB

Laga, Đông Timor 21/04/2018. Laga là vùng đấ...