Tuesday, Mar 20th

Last update:02:22:00 PM GMT

You are here: Home
Các thầy Hậu Tập viện thuộc tỉnh dòng Hàn Quốc và tỉnh dòng Nhật Bản gặp gỡ giao lưu

Các thầy Hậu Tập viện thuộc tỉnh dòng Hàn Quốc và tỉnh dòng Nhật Bản gặp gỡ giao lưu


Bài viết của Cha Bosco Park, SDB

Gwangju, Hàn Quốc 15/03/2018. Bảy thầy Hậu ...

Học hỏi kinh nghiệm cuộc sống Salêdiêng tại nhà tu sinh Don Bosco Centec ở Dili

Học hỏi kinh nghiệm cuộc sống Salêdiêng tại nhà tu sinh Don Bosco Centec ở Dili


Bài viết của Cha Yohannes Laba, SDB.

Dili, Đông Timor 16/03/2018. Cộng thể S...

Dư âm của Thánh lễ An táng Đức cố TGM Phaolô

Dư âm của Thánh lễ An táng Đức cố TGM Phaolô


1.

Thánh lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua rồi, nhưng dư âm bi...

Chúa Nhật Lễ Lá: Bóng tối và niềm tin

Chúa Nhật Lễ Lá: Bóng tối và niềm tin

Bước vào tuần thánh, chúng ta tiếp bước dấu chân của Đức Giêsu tiến vào Giê...

Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria


Ngày 19.06.2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắ...