Thursday, Dec 14th

Last update:07:40:37 AM GMT

You are here: Home
Cầu chúc được là người bé mọn trong năm mới này

Cầu chúc được là người bé mọn trong năm mới này


1.

Tình hình thế giới hiện nay đang có những chuyển biến nguy hiểm có thể dẫ...

Với Đức Maria Vô Nhiễm

Với Đức Maria Vô Nhiễm

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội là một ngày lễ ý nghĩa đối với từng người ...

Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”

(Mt 11, 11-15)

11 “Tôi nó...

Sứ điệp cho “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi” lần thứ 55

Sứ điệp cho “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi” lần thứ 55


SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

L...

Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Người mục tử và con chiên đi lạc

(Mt 18, 12-14)

12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một...

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B: “Hãy vui lên”

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B: “Hãy vui lên”


“Có một người ở giữa các anh mà các anh không nhận ra” (Ga 1,26).

Chúa Nhật h...