Friday, Nov 24th

Last update:04:05:27 PM GMT

You are here: Home
Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua năm A: Thẩm phán dựa trên tình yêu

Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua năm A: Thẩm phán dựa trên tình yêu


Kết thúc năm phụng vụ A bằng lễ Chúa Kitô Vua. Tuần trước Đức Giêsu kể cho ...

Trẻ em được mời dự tiệc

Trẻ em được mời dự tiệc

Đức Thánh Cha đã kêu mời tha thiết trong Thông điệp cho Ngày Thế giới người...

Hai anh em SDB Việt nam tốt nghiệp khóa Linh hướng tại Úc Châu

Hai anh em SDB Việt nam tốt nghiệp khóa Linh hướng tại Úc Châu


Bài viết của Cha Bernie Graham, SDB

Melbourne, Úc Châu 20/11/2017. Vào ngày ...

Cuộc thăm viếng sinh động của sơ Nieves Reboso FMA, Tổng Cố vấn Đào luyện, tại tỉnh dòng Việt Nam

Cuộc thăm viếng sinh động của sơ Nieves Reboso FMA, Tổng Cố vấn Đào luyện, tại tỉnh dòng Việt Nam


Bài viết của sơ Maria Nguyễn Quyên, FMA

Sài Gòn 18/11/2017. Từ ngày mồng 02 ...

Khóa Đào luyện các Giám đốc nhà thỉnh sinh trong miền EAO và miền Nam Á

Khóa Đào luyện các Giám đốc nhà thỉnh sinh trong miền EAO và miền Nam Á


Bài viết của Sư huynh Raymond Callo SDB, điều phối viên Đào luyện miền EAO

C...

Gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro lục lần thứ IV

Gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro lục lần thứ IV

Ngày 18 tháng 11 năm 2017 tại giáo xứ Ro Lục đã diễn ra ngày gặp gỡ giới tr...