Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Home
Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Sinh nhật kỳ diệu

Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Sinh nhật kỳ diệu


Giáo Hội thường mừng lễ các thánh vào ngày các ngài qua đời. Đó là ngày các...

Thứ ba, sau Chúa Nhật XI Thường Niên

Thứ ba, sau Chúa Nhật XI Thường Niên

 “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời, là Đấng hoàn...

Hướng về việc kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Phanxicô Salê qua đời (1622-2022)

Hướng về việc kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Phanxicô Salê qua đời (1622-2022)


Sống trung thành với ơn gọi Salêdiêng, theo danh hiệu của Tu hội

Bài viết củ...

Khóa đào luyện dành cho 9 tân Giám tỉnh tại Roma

Khóa đào luyện dành cho 9 tân Giám tỉnh tại Roma


Bài viết của Cha William Matthews, SDB, Giám tỉnh của tỉnh dòng Úc – Thái b...

Nguyện ngắm theo cách thái Salêdiêng

Nguyện ngắm theo cách thái Salêdiêng


Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Nhà Trung Ương 12/06/2018. Cuối tháng Nă...

Khóa hội thảo về sự Thánh thiện Salêdiêng

Khóa hội thảo về sự Thánh thiện Salêdiêng


Làm cách nào để sống Hiệp thông với các Thánh?

Bài viết của Thông Tấn xã Sal...