Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Đời sống thánh hiến Tính ngôn sứ của đời sống thánh hiến hôm nay

Tính ngôn sứ của đời sống thánh hiến hôm nay

Email In PDF.

Những nẻo đường mới, thách đố và cơ may, nguồn mạch của tính ngôn sứ

Cha José Cristo Rey García Paredes, một vị thừa sai dòng Claret, một nhà Thánh mẫu học và là một chuyên viên trong lãnh vực Đời sống Thánh hiến. Ngài là Tiến sĩ Thần học và là Giáo sư học viện Thần học về Đời tu tại Manila, Philippines và tại Madrid, Tây Ban Nha. Ngài đã soạn thảo một loạt sách về Đời sống thánh hiến, trong đó có những cuốn sau: Dụ ngôn về Nước Trời, Đức Maria và Triều đại Thiên Chúa, Thần học đời tu vào kỷ nguyên hậu hiện đại.

Chia sẻ của tôi được đặt vào bối cảnh những suy tư và tranh luận đang có. Thực sự đã có một suy tư nền tảng về ngôn sứ Kinh Thánh (Carlos Mesters). Cha Giuse Abella đã giới thiệu một số kinh nghiệm ngôn sứ trong đời sống thánh hiến hôm nay và nhiều cảm nhận, ý tưởng và kế hoạch đã được trao đổi dựa trên kinh nghiệm đó. Giờ đây, tôi ước muốn giới thiệu chủ đề “ngôn sứ trong đời sống thánh hiến hôm nay”, cố gắng phân định đâu là những nẻo đường mới mở ra trước mắt chúng ta, những thách đố hay cản trở, những cơ may cũng như nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thánh hiến.

Tôi sẽ chia nội dung trình bày thành 3 phần: phần I nói đến việc sử dụng ngôn ngữ mang tính ngôn sứ; phần II nói đến một số bằng chứng hay những nguyên tắc soi sáng; phần III sâu hơn, bàn về những đặc điểm ngôn sứ mà Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn chúng ta vào lúc khởi đầu thế kỷ XXI này.

Tải xuống đầy đủ bài viết

José Cristo Rey García Paredes, CMF