Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Tạp chí Da mihi animas Nguyện xá: niềm đam mê

Nguyện xá: niềm đam mê

Email In PDF.

Kinh nghiệm Nguyện xá là đặc nét của công cuộc Salêdiêng. Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã bắt đầu từ “đường phố”, nơi người trẻ tụ họp mà không đòi hỏi bất kì điều gì nơi chúng.

Mẹ Mazzarello, con người yếu đuối về thể lý vì cuộc vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, đã đi từ kinh nghiệm bị giới hạn đến thách thức của sứ mệnh, và đã để cho Thiên Chúa thử thách. Mẹ đã hiến dâng cho Ngài và tín thác vào Ngài. Không bao lâu sau, câu trả lời đã có cho những hoài nghi, bất ổn và thao thức của mẹ. Đối với mẹ, sự can thiệp của Mẹ Maria đã trở thành một dấu chỉ và một đề nghị: “Ta trao phó chúng cho con”.

Giấc mơ… trên đường…

Con đường ở thành phố Torino rộng lớn hay ở miền biên giới Mornese bé nhỏ, đó không phải là vấn đề, điều đáng kể chính là đường phố nơi người trẻ cư ngụ - những con người thắc mắc về lý do sống, về động lực hy vọng, đang kêu xin sự nâng đỡ và chỉ dẫn. Vì thế, cần phải sống ngay cả trong các mương rãnh để gặp gỡ người trẻ và thu hút chúng đến với một kinh nghiệm sống mở ra cho đối thoại giáo dục và tạo ra các mối tương quan mang tính tích cực, xây dựng và tạo ra một môi trường.

Loại nguyện xá nào cho hôm nay?

Câu hỏi này được đặt ra cho chúng ta hôm nay, trong tư cách là cộng đoàn giáo dục, chúng ta mơ ước về một nguyện xá mở, ở đó có đông đảo người trẻ lớn nhỏ, có thể gặp nhau và cùng nhau sống kinh nghiệm cử hành, kinh nghiệm về niềm vui, tình bạn, sự hướng dẫn, sự tận tâm và gặp gỡ Chúa Giê-su. Đi từ ước mơ về một ngôi nhà có môi trường sống đầy tính giáo dục, ngày nay, đòi hỏi phải có thái độ “sống trên đường phố”, nhưng cũng đòi hỏi tinh thần thay đổi và lên kế hoạch bắt đầu từ những gì đang tồn tại.

Giấc mơ… khởi đi từ những gì đang tồn tại

Tái xác định các biên giới, các phương pháp và tổ chức của Nguyện xá - Trung tâm trẻ (OYC: The Oratory - Youth Center) thành một đề xuất dành cho người trẻ ngày nay, đòi hỏi phải đọc lại cấu trúc đang tồn tại, được khởi đi từ giấc mơ đầu tiên. Một vài câu hỏi được ưu tiên hơn.

OYC đã đưa ra các hoạt động và đề xuất nào? Các quyết định được thực hiện trong đời sống nguyện xá thông qua các sáng kiến, thời điểm và thực tế nào? Có xác định các vai trò và tổ chức các bổn phẩn trên mức độ nguyện xá và cá nhân không?

Những người trẻ hay lui tới nguyện xá của chúng ta ở độ tuổi nào? Giới tính nào? Giai cấp xã hội hay nguồn gốc nào? Có văn thư lưu trữ thành viên hay đơn thuần chỉ đánh giá thông tin? Những thời điểm nào có đông người hiện diện hơn và nhóm nào hay có mặt? Những mục đích giáo dục chính được theo đuổi trong nguyện xá là gì? Có được viết xuống không? Chúng có rõ ràng với tất cả những ai cộng tác trong công cuộc của nguyện xá không? Thực tế bên ngoài với điều mà chúng ta tiếp xúc cụ thể là gì? Đâu là nguồn kinh tế cho các hoạt động nguyện xá?

Những từ ngữ cho một kiểu kế hoạch mới

Nguyện xá - Trung tâm trẻ là một kinh nghiệm sống với và sống cho người trẻ. Có nhiều điều kiện. Đối với chúng ta một vài điều kiện được ưu tiên hơn.

Đào luyện

Đào luyện đòi hỏi phải được suy nghĩ theo một cách thức hiệu quả hơn trong các môi trường phức tạp, nơi mà mức độ tự do và bấp bênh cao hơn.

Hơn cả một năng lực tích lũy, nó chính là khả năng học hỏi để biết suy tư và thông tri với thế giới bên trong cũng như bên ngoài. Đó là việc sẵn lòng để suy nghĩ lại nhu cầu đào luyện mở ra để nhìn về chính mình, để đề xuất cho chính mình các ý tưởng và khuôn mẫu đồng dạng với nhu cầu phát triển năng lực môi trường, con người và xã hội.

Nhóm

Đa số những điều tôi học được về mình là do tôi quan sát các mối quan hệ của tôi với những người khác. Khi nhìn lại mình, tôi thực sự đang đánh giá kết quả của một cuộc gặp gỡ trước đó. Hiểu biết không là gì cả, nhưng chính các mối tương quan mới đáng kể. Không có gì, kể cả chính tôi, tự tồn tại riêng biệt; đó chỉ là một ảo tưởng trên từ ngữ. Tôi đang đặt mình trong một mối tương quan luôn luôn thay đổi.” (Hugh Prother)

Nhóm là nền tảng căn bản của kinh nghiệm Nguyện xá. Nó cổ võ khả năng hiểu biết và tái cấu trúc lối suy nghĩ và hành động của một người… Nó cống hiến bối cảnh hữu dụng và hiệu quả cho việc phát triển kinh nghiệm kiện cường căn tính cá nhân, đồng thời, phát triển ý thức mỗi người là một thành phần riêng biệt, nhưng vẫn là một phần của toàn thể tạo nên thực tại thế giới.

Sự gặp gỡ, với chiều kích cá nhân và tập thể thúc đẩy các tiến trình phát triển nơi từng người biết mình hơn, một khả năng lớn lao hơn để tin tưởng vào bản thân trong quan hệ xã hội, và vì thế, tham gia vào đời sống văn hóa và mở ra cho đời sống Giáo Hội.

Cộng đoàn giáo dục

Trong một thời đại đa phức như hiện nay, không thể giáo dục được nếu chúng ta không xây dựng một môi trường, bầu khí và cộng đoàn. Một cộng đoàn trước khi “làm”, phải cố gắng “là”. Chúng ta đặt mình vào việc lắng nghe tiếng nói của Thần Khí mỗi ngày, để mình được Lời Chúa và hoàn cảnh uốn nắn hầu trở nên dấu chỉ và sự biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Một cộng đoàn giáo dục là một sự hiện diện ân cần, một cộng đoàn cống hiến các lý do cho cuộc sống, cho hy vọng, cho chứng tá, cho lời tuyên xưng bằng đời sống đức tin của mình vào Chúa Giêsu.

Địa điểm

Nó không chỉ ở bên ngoài, ở xung quanh con người, nhưng còn ở bên trong con người, nó thấm nhập vào con người; nó là một địa điểm trong lịch sử mỗi cá nhân. Nguyện xá được mở trong thời gian, nhưng sống động và được nuôi dưỡng trong một địa điểm, vị trí, môi trường, một nơi trú ngụ.

Vì thế, “địa điểm” được hiểu như một môi trường xã hội trong sự tăng trưởng toàn bộ của con người.

Sinh động - Truyền bá Phúc âm - Hệ thống Dự phòng

Ngày nay, ‘sinh động’ vẫn là từ ngữ hay nhất để giải thích ý tưởng về hệ thống Dự phòng, vốn được xem như khuôn mẫu về những can thiệp giáo dục và xã hội, như một lối sống được chuyển dịch thành linh đạo. Thách thức cho người Salêdiêng trong Nguyện xá là lôi kéo người trẻ vào một kinh nghiệm sống nối kết giữa khao khát huyền nhiệm trong tâm hồn với đức tin là quà tặng ân sủng từ trời cao.

Anna Mariani