Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

Kinh dâng ngày

Email In PDF.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì một ngày mới bắt đầu. Con xin dâng mình con cho Chúa và tất cả những gì con sẽ làm: công việc, việc học, sự vui chơi của con.

Con cám ơn Chúa vì muôn điều tốt đẹp Chúa ban cho con và vì những người tốt lành chăm sóc con.

Xin Chúa chúc lành cho con. Xin ở với con lúc con ở nhà, khi con ở trường và khi con chơi đùa. Tất cả mọi sự con làm để tôn vinh Chúa.

Xin Mẹ Maria và Thiên Thần bản mệnh gìn giữ và trợ giúp con.

Con tin tưởng nơi Chúa. Con hy vọng vào Chúa. Con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu là Bạn và là Chúa của con.