Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Giáo lý Phụng vụ - Cầu nguyện Cử hành cầu nguyện kết thúc năm học giáo lý

Cử hành cầu nguyện kết thúc năm học giáo lý

Email In PDF.

Mục đích:
Cử hành buổi kết thúc năm học giáo lý để tạ ơn Thiên Chúa.

Nội dung:
Buổi cầu nguyện dành cho các học sinh để tạ ơn Chúa vì hành trình một năm học biết về Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài. Nội dung gồm tóm trong 5 chữ: Vòng tay thân ái, tha thứ, bữa tiệc, Lời Chúa, sức mạnh.

Chuẩn bị:
5 băng rôn, với các hàng chữ kèm theo hình ảnh

1. Giêsu, Ngài yêu thương con với “vòng tay thân ái”
2. Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “sự thứ tha”
3. Giêsu, Ngài yêu thương con qua “bữa tiệc”
4. Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “Lời của Ngài”
5. Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “sức mạnh Thánh Thần”

CỬ HÀNH

Hát: Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa.

GLV 1: Các em thân mến, thật dễ thương khi chúng ta cùng họp nhau để cử hành lời tạ ơn đối với Thiên Chúa, vì hành trình một năm cùng nhau khám phá và gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta đã nếm thử niềm vui và cảm nhận được Chúa Giêsu yêu thương ta thế nào. Với kinh nghiệm sống đó, hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện trên năm lời: Vòng tay thân ái, tha thứ, bữa tiệc, lời, sức mạnh.

1. GIÊSU, NGÀI YÊU THƯƠNG CON VỚI “VÒNG TAY THÂN ÁI”

Hai em cầm băng rôn thứ nhất với lời: “Giêsu, Ngài yêu thương con với “vòng tay thân ái””, kèm theo hình Chúa Giêsu đang ôm trẻ thơ. Đứng trước cử tọa.

Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài, con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

Lời Chúa (GLV 2 công bố):
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10,14-16)

GLV1: Trong những buổi giáo lý, chúng con đã khám phá ra: Chúa Giêsu thực sự yêu mến chúng con. Chúng con ước muốn và vui sướng ngợi khen Ngài.

GLV1: Chúng ta cùng đáp: Giêsu, chúng con ngợi khen Ngài

- Chúng con ngợi khen Ngài vì ngài đã ôm ấp các trẻ thơ và Ngài rộng tay ôm ấp chúng con nữa.

- Chúng con ngợi khen Ngài, vì Ngài là bạn thân của chúng con.

- Chúng con ngợi khen Ngài vì có biết bao người yêu thương chúng con.

2. GIÊSU, NGÀI YÊU THƯƠNG CON BẰNG “SỰ THỨ THA”

Hai em cầm băng rôn thứ hai với lời: “Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “sự thứ tha”", kèm theo hình Chúa Giêsu Mục tử và con chiên lạc.

Hát: Cả lúc tim con chưa chọn dâng Ngài, ngài vẫn yêu con vẫn hằng thương con, cả lúc con quên không gọi tên Chúa, Ngài vẫn yêu con vẫn chờ đợi con.

Lời Chúa:
"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15,6-7)

GLV1: Trong những buổi học giáo lý, chúng con hiểu rằng Chúa Giêsu đã luôn tha thứ cho chúng con khi cũng con lỗi phạm, bởi vì chính chúng con cũng là con chiên lạc đường. Chúng con cũng đã thường xuyên được lãnh nhận bí tích Hoà Giải, là Bí tích biểu lộ lòng thương xót của Ngài. Giờ đây, chúng con khẩn nài sự thứ tha của Ngài:

GLV1: Chúng ta cùng đáp: Giêsu, xin tha lỗi cho chúng con.

- Chúng con xin lỗi Ngài vì những lần chúng con không nhớ đến Ngài và cầu xin sự trợ giúp của Ngài.

- Chúng con xin lỗi vì những xúc phạm, không vâng lời và những sự xấu xa khác chúng con đã làm.

3. GIÊSU, NGÀI YÊU THƯƠNG CON QUA “BỮA TIỆC”

Hai em cầm băng rôn thứ ba với lời:"Giêsu, Ngài yêu thương con qua “bữa tiệc”", kèm theo hình của Bữa Tiệc Ly.

Lời Chúa:
Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. (Mt 26, 26-28)

GLV1: Trong năm nay, hàng ngày chúng con được rước Chúa, và đặc biệt, một số em trong giáo xứ chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu trong ngày Rước Lễ lần đầu. Với niềm vui, chúng con tạ ơn Thiên Chúa, bởi Ngài đã hiến mình cho chúng con và hiện diện trong chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, Đấng ở giữa nhân loại bằng Lời và Bánh Thánh Thể.

GLV1: Chúng ta cùng đáp: Giêsu, chúng con tạ ơn Ngài.

- Tạ ơn Chúa vì Ngài đã tận hiến hoàn toàn cho chúng con trong Lời và trong Bánh Thánh Thể

- Tạ ơn Chúa vì Ngài đã để lại cho chúng con dấu chứng tình bạn lớn lao qua sự hiện diện của Ngài.

4. GIÊSU, NGÀI YÊU THƯƠNG CON BẰNG “LỜI CỦA NGÀI”

Hai em cầm băng rôn thứ tư với lời:“Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “Lời của Ngài”", kèm theo hình Chúa Giêsu đang giảng dạy cho các môn đệ hay trẻ nhỏ.

Hát: All Lời Chúa sáng soi con đường đi. All Lời Chúa khác chi như dòng suối. All Lời Chúa bành thiêng ban nguồn Sống, phúc cho người mau nghe, yêumến ngẫm suy lời luôn.

Lời Chúa:
Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. (Lc 6, 47-48)

GLV1: Trong giờ giáo lý và thánh lễ, chúng con đã được Lời Chúa hướng dẫn và Ngài đã kể cho chúng con về những hành động yêu thương của Thiên Chúa trong dòng lịch sử và trong cuộc sống chúng con. Chúng con cầu xin Ngài dạy chúng con đọc, lắng nghe, và đem ra thực hành lời cứu độ của Ngài.

GLV1: Chúng ta cùng đáp: Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe lời của Ngài.

• Lạy Chúa, xin giúp chúng con chăm chỉ tham dự Thánh lễ và sống Lời ngài dạy qua Lời Chúa đã được công bố.

• Xin mở trí để con hiểu được Lời Chúa, và cho con biết mở lòng đón nhận Lời của Ngài

5. GIÊSU, NGÀI YÊU THƯƠNG CON BẰNG “SỨC MẠNH THÁNH THẦN”

Hai em cầm băng rôn thứ năm với lời: "Giêsu, Ngài yêu thương con bằng “sức mạnh Thánh Thần”", kèm theo hình những người trẻ tươi cười.

Lời Chúa:
“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (TĐCV 1,8)

GLV1: Những bài giáo lý trong năm đã giúp chúng con thưởng nếm được Quà Tặng của Chúa Giêsu cho chúng con: đó chính là Thánh Thần. Một số em trong chúng con cũng đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, đó là niềm vui cho giáo xứ chúng con. Với niềm tin, chúng con nói lên sự tín thác vào sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong sự Phục Sinh của Chúa Kitô, ngài ban cho chúng con sứ mạnh và đong đầy trái tim con bằng tình yêu mến.

GLV1: Chúng ta cùng đáp: Chúng con tin, lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Sức Mạnh của tình yêu

- Chúng con tin, lạy Chúa Thánh Thần, ngài là tình yêu lớn lao mà Chúa Giêsu đổ tràn đầy trong trái tim của chúng con.

- Chúng con tin, lạy Thánh Thần Tình Yêu, ngài là sức mạnh nâng đỡ chúng con trong những giây phút bị cám dỗ, thử thách và những lúc chúng con thất đảm.

KẾT THÚC:

GLV 1: Trong năm giáo lý này, các khối giáo lý của chúng ta đã sống niềm vui khám phá ra khuôn mặt yêu thương của Chúa Giêsu, qua vòng tay thân ái, sự tha thứ, bữa tiệc, qua lời và Sức mạnh Thánh Thần mà ngài trao ban cho chúng ta.
Giờ đây, trong lòng biết ơn và niềm vui gặp gỡ, chúng ta kết thúc buổi cử hành tạ ơn năm học giáo lý, cùng với lời tạ ơn của Đức Maria, là người Mẹ thân yêu, là bà giáo đã luôn đồng hành với chúng ta.

Bài hát kết thúc: Tạ ơn Cha Alleluia, Tạ ơn Cha Alleluia !!!

FMA Đức Huy