Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Hiện trạng của Tu Hội ngày nay

Tổng Tu Nghị 27: Hiện trạng của Tu Hội ngày nay

Email In PDF.

Cha Bề Trên Cả (BTC) Pasqual Chavez báo cáo hiện trạng Tu Hội trong sáu năm qua cho các thành viên TTN. Bản cáo cáo dài 351 trang được viết bằng tiếng Ý. Bản báo cáo là một "khóe nhìn tổng hợp, và một khóe nhìn mang tính ngôn sứ cho tương lai".

Cha BTC đã phác thảo qua các ban ngành, từ công việc của cha phó BTC, đến các ban đào luyện, mục vụ giới trẻ, truyền thông, truyền giáo, quản lý, đến các miền khác nhau. Khởi đi từ kết quả của TTN26 với những mục tiêu: trở về và xuất phát cùng với Don Bosco, sự khẩn thiết rao giảng Tin Mừng và cỗ võ ơn gọi, trở về với người trẻ và vươn ra những biên cương mới, Cha BTC nêu lên những thành tựu và những thách đố cho tương lai.

Trong phần 4, Cha BTC báo cáo tình hình của Tu Hội trong 12 năm qua, và hiện trạng Tu Hội hiện nay. Hiện nay Tu Hội Salêdiêng, cũng như các Dòng Tu khác, cũng đang đối diện với những khó khăn và tình trạng "khủng hoảng" của đời sống thánh hiến, về con số suy giảm, về chứng tá đời tu, về bối cảnh đa văn hóa và xã hội hưởng thụ. Sau đây là vắn tắt một vài điểm về hiện trạng Tu Hội của cha BTC Pasqual Chavez:

1. Ý thức về tình trạng hiện tại

Vào năm 2002 số tu sĩ Salêdiêng là 16 422, và hàng năm chúng ta số tập sinh là 540, 238 tân linh mục và 31 sư huynh khấn trọn. Sau 12 năm, hiện nay số tu sĩ Salêdiêng là 14 853, với 500 tập sinh, thêm 200 tân linh mục và 25 tân sư huynh khấn trọn.

Biên cương ơn gọi của Tu Hội cũng đang thay đổi. Tại Tây Âu, con số hội viên giảm, tuổi hội viên ngày càng cao, trong khi đó các miền khác số ơn gọi tăng tiệm tiến, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia là hai tỉnh dòng có số ơn gọi phong phú hàng năm. Chúng ta đã bàn đến ơn gọi trong TTN26 và đây vẫn là một thách đố cho chúng ta trong tương lai. Chúng ta xác tín rằng vấn đề ơn gọi không chỉ là việc đồng hành với giới trẻ, nhưng trên hết là chứng tá của đời sống thánh hiến, chứng tá về đời sống cộng thể nơi chúng ta sống và làm việc. "Ơn gọi" là vấn đề sống còn của chúng ta, nếu không có những tu sĩ Salêdiêng, thì đoàn sủng sẽ biến mất. Vì thế, mục vụ giới trẻ phải gắn liền với mục vụ ơn gọi, nghĩa là phải giúp cho người trẻ gặp Đức Kitô, hướng đến một kế hoạch đời sống trong đó có đời sống Salêdiêng.

2. Trung thành với Don Bosco qua việc phục vụ giới trẻ

"Trong sáu năm qua, cha đã không ngừng mời gọi Tu Hội Salêdiêng trở về với Don Bosco, qua việc kỷ niệm 150 năm - ngày thành lập Tu Hội, 100 năm - ngày sinh của Don Rua, thánh quan Don Bosco vi hành khắp các tỉnh dòng, và 3 năm chuẩn bị cho kỷ niệm 200 năm - ngày sinh của Don Bosco; và quả thực, đã có nhiều sáng kiến cho những biến cố này.

Trong TTN26 cha nói đến giới trẻ với những giá trị của chúng như sự sống, tình yêu, và niềm vui; nhưng khi triệu tập TTN27, cha nhấn mạnh đến giới trẻ như là một "thách đố" cho chúng ta. Hôm nay, cha cũng nhắc lại điều đó. Cha thấy rằng Tu Hội dường như đang "mệt mỏi" trong việc hiểu biết giới trẻ, hiểu biết hiện trạng, ngôn ngữ và những hình thái mới cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Cha muốn nói đến giới trẻ nghèo về thiêng liêng, nghĩa là sống không có ý nghĩa, bi quan, sống trong nền luân lý mang tính tương đối, trong văn hóa của sự chết. Như Don Bosco, toàn thể Tu Hội chúng ta được mời gọi phục vụ giới trẻ qua giáo dục và rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cần đồng hành với người trẻ để giúp họ vượt qua sự nghèo nàn về thiêng liêng và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Tính"triệt để Tin Mừng" gắn liền với sự nghèo khó của chúng ta. Chúng ta phải nội tâm hóa điều này, nếu chúng ta thực sự muốn sống chứng tá giữa giới trẻ và giữa mọi người, và như thế chúng ta mới có thể tiếp cận và gần gũi đối tượng nghèo khổ của chúng ta.

3. Tính toàn cầu của Tu Hội

Tu Hội chúng ta ngày càng phát triển và mở rộng, hiện nay chúng ta có mặt tại 132 quốc gia, trở thành một Dòng Tu được "mong đợi" nhất trong Giáo Hội. Chúng ta vẫn được các Giám Mục tại nhiều quốc gia khác mời gọi chúng ta hiện diện. Điều này cho thấy một chương trình hành động của chúng ta trong những năm qua, đặc biệt là mối tương quan giữa "đoàn sủng Salêdiêng và văn hóa", như lá thư luân lưu cha viết cho Tu Hội. Khi nói đến việc hội nhập văn hóa, cha không chỉ nhắc đến việc hội nhập văn hóa vào các vùng địa lý, các quốc gia, mà cha muốn nhấn mạnh đến việc hội nhập vào văn hóa giới trẻ. Dường như văn hóa của giới trẻ còn đang rất là xa lạ, khó hiểu đối với chúng ta.

Một trong những biểu hiện của tính toàn cầu trong Tu Hội chúng ta là những cuộc xuất phát truyền giáo. Tuy vẫn còn có một số khó khăn khi sống trong một cộng thể quốc tế, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn căn tính Salêdiêng và làm triển nở linh đạo, sứ mệnh của chúng ta giữa giới trẻ.

4. Vấn đề ơn gọi và đào luyện

Trong những năm qua, chúng ta đón nhận 3 hiện tượng lớn như sau: sự mỏng dòn về tâm lý, ơn gọi không bền vững, và chủ thuyết tương đối về luân lý. Đây không chỉ là những hiện tượng của chúng ta, mà của toàn thể các dòng tu trên thế giới, kể cả những dòng chiêm niệm.

"Anh em Salêdiêng, hãy nên thánh", đó là lá thư luân lưu cha gởi cho toàn Tu Hội mời gọi chúng ta sống thánh thiện trong đời sống cá nhân và cộng thể, trong kế hoặc mục vụ, đồng thời mời gọi chúng ta trung thành với ơn gọi thánh hiến tu sĩ".

5. Ơn gọi salêdiêng sư huynh

Trong những năm qua chúng ta đã có những chương trình và sáng kiến khác nhau để cỗ võ ơn gọi sư huynh, và cha rất vui mừng và tạ ơn Chúa khi sư huynh Iztván Sándor, một dung mạo rạng ngời, người Hungary, được phong Chân Phước trong cuối nhiệm kỳ BTC của Cha. Trong 12 năm qua con số sư huynh giảm từ 2317 xuống còn 1758. Cho dẫu thống kê đó khiến cho chúng ta buồn một chút, nhưng điểm tích cực là trong các tỉnh dòng đã cổ võ và nhấn mạnh vai trò của người sư huynh, cũng như hiện nay các anh em sư huynh đang đảm nhận những vai trò quan trọng trong tỉnh dòng, trong Tu Hội. Cũng nên lưu ý rằng Hiến Luật 45 nhấn mạnh đến căn tính, sự chuyên biệthỗ tương của hai chiều kích ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

6. Hai vấn đề cần suy tư

"Cha nêu lên đây hai vấn đề cần suy tư: vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và vấn đề quản trị tài sản vật chất.

Về vấn đề đầu tiên, chúng ta đã nghiêm túc suy tư và đã có những định hướng cụ thể, qua những lá thư của cha BTC, của cha Luc van looy, của cha Bregolin. Cha nhắc lại, chúng ta phải hết sức nghiêm túc trong đời sống thanh khiết, không để một 'bóng râm' hoặc một sự 'mơ hồ' nào trong tương quan với trẻ vị thành niên. Chúng ta phải bảo vệ những tâm hồn trẻ thơ, là những đối tượng được trao phó cho chúng ta. Đồng thời, Cha cũng kêu gọi phải có một sự chân thật trong việc biện phân ơn gọi, trong việc tiếp nhận các hội viên và trong tiến trình đào luyện.

Vấn đề quản trị tài sản vật chất, chúng ta đã bàn đến trong 6 năm 2002-2008 như là chương trình của toàn Tu Hội. Tiếp đó, chúng ta đã hướng suy tư này đến từng hội viên, từng cộng thể và từng tỉnh dòng. Tất cả những sự kiện 'nhạy cảm' trong thời gian vừa qua khiến chúng ta phải có một suy tư nghiêm túc về vấn đề tài chính trong toàn thể Tu Hội.

Cha gởi đến các tu sĩ Salêdiêng bản báo cáo hiện trạng Tu Hội chúng ta. Cha đã nhận được từ cha Vecchi một Tu Hội trong tình trạng tốt, và cha cũng muốn trao lại cho đấng kế vị của cha một Tu Hội trung thành với căn tính đoàn sủng Salêdiêng, phong phú về đời sống thiêng liêng, tông đồ và ơn gọi. Với việc kỷ niệm 200 năm - ngày sinh của Don Bosco, Tu Hội chúng ta phải được tái sinh để trở nên quà tặng của Thiên Chúa cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi".

Đình Phước, SDB