Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Bài báo cáo của Cha bề Trên Cả - một lời mời gọi để hoán cải mục vụ

Tổng Tu Nghị 27: Bài báo cáo của Cha bề Trên Cả - một lời mời gọi để hoán cải mục vụ

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Phần nghiên cứu về hiện trạng của Tu Hội gần kết thúc. Buổi chiều ngày khai mạc Tổng Tu Nghị, ngày 03.03, Cha Bề Trên Cả Pascual Chavez báo cáo về nhiệm kỳ 12 năm của Ngài, và đi đến kết luận dựa trên những báo cáo của ban Tổng Cố Vấn. Ngài mô tả bản báo cáo “như là một cái nhìn tổng lược, và cũng có thể, là một cái nhìn dự phóng cho tương lai”.


Khởi đầu bản báo cáo ngài nói: “Nhìn chung, thẩm định việc điều hành Tu Hội trong 12 năm qua khá tích cực. Tuy nhiên, những mục tiêu đề ra vẫn chưa đạt được trọn vẹn. Việc thay đổi não trạng cần một thời gian dài. Chúng ta cần phải nhấn mạnh và kiên trì để tiếp tục thực hiện.”

Ngài cũng thêm có một vài bình luận cá nhân, ví dụ: “Theo đường hướng rộng mở của Tổng Tu Nghị 26, Cha đã cố gắng phát huy nơi anh em hội viên sự hiểu biết sâu xa hơn về Don Bosco, và thúc đẩy anh em năng hiện diện giữa giới trẻ cách cụ thể hơn và hiệu quả hơn.”

Trong quá trình 6 năm điều hành Tu Hội, có 3 lãnh vực được đặc biệt lưu tâm:

1. Trở về với Don Bosco và xuất phát lại từ ngài.

2. Nhu cầu khẩn thiết của việc Phúc Âm hóa

3. Sống giản dị và mở ra những biên cương mới.

Quy chiếu vào 3 lãnh vực này, có những mục tiêu đã được đề ra và trong số đó nhiều mục tiêu đã đạt được những kết quả rộng khắp. Không phải là một chuyện nhỏ khi một Hội Dòng đang hiện diện và làm việc tại 132 quốc gia, một Hội Dòng đang hoạt động rộng lớn nhất trong Giáo Hội và trên thế giới, cho dù tốc độ tăng triển có cách biệt ở những địa phương khác nhau.

Có những lãnh vực và những hoàn cảnh cụ thể đòi cả Tu Hội chúng ta phải đặc biệt chú tâm, đó là “ một nền văn hóa cho các ơn gọi, một sự cam kết trung thành với Don Bosco trong việc phục vụ giới trẻ, vấn đề ơn gọi và đào luyện, và ơn gọi sư huynh Sa-lê-diêng”.

Tổng Tu Nghị cũng dành nhiều thời gian và nghiên cứu sâu xa về 2 vấn đề đặc biệt, đồng thời cũng nhận trách nhiệm trong việc xác lập những phương sách cụ thể của Tu Hội về 2 vấn đề này: Lạm dụng tình dục (không khoan dung một chút nào đối với các hội viên phạm vào loại tội ghê sợ và đau đớn này), và việc sử dụng của cải riêng tư.

Bản báo cáo được tiếp tục quảng diễn qua một video, do cơ quan Don Bosco Missions xuất bản, và Cha Donato Lacedonio trình chiếu. Băng Video được trình bày như là một dấu ấn biên niên sử của thời gian 6 năm đang chuẩn bị khép lại.

Khi gần kết thúc, Cha Chavez gợi mở cho chúng ta một sự thay đổi mục vụ, tương thích với hoàn cảnh hiện nay. Ngài nói: “Xét về căn bản, đây không phải là công việc điều hành hay công việc mang tính luật lệ, nhưng đây là hoạt động mang tính mục vụ. Điều đó có nghĩa là, chúng ta phải hiện diện với một hình thái mới, ở nơi đâu chúng ta đang làm việc, để ngày càng đáp ứng những nhu cầu của giới trẻ, đồng thời cũng hiện diện trong cả những lãnh vực mà đến nay chúng ta chưa đặt chân đến và những nơi cần đến chúng ta hơn cả.”

Cuối cùng, ngài nói: “Chúng ta cần học nghệ thuật để sống và nghệ thuật để chết. Chúng ta hãy loại bỏ những gì cần loại bỏ, để cái mới được nảy sinh, được triển nở và sinh bông kết trái. Đây là công việc của Thánh Thần, Đấng sẽ thay thế trái tim bằng đá với trái tim bằng thịt mềm, và Đấng đến để canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta phải kiên định và hạ quyết tâm để nói công khai cho mọi người biết chúng ta là ai, chúng ta đang cần gì, và chúng ta đang kiếm tìm cái gì? trong khi chúng ta vẫn phải đối mặt với những nhu cầu và đòi hỏi không ngừng gia tăng.

Cả hội trường vỗ tay dài và nồng nhiệt, khi bài báo cáo kết thúc. Và bài báo cáo này không chỉ là một cái nhìn về quá khứ, nhưng còn là một cơ hội đầu tiên được chuyển giao cho người kế vị tương lai.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ