Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Những quy định và tham khảo về việc bầu chọn Bề Trên Cả & Các vị Tổng Cố Vấn

Ký sự TTN 27: Những quy định và tham khảo về việc bầu chọn Bề Trên Cả & Các vị Tổng Cố Vấn

Email In PDF.

Ngày hôm nay Tổng Tu Nghị (TTN) làm việc trên Bản Điều Lệ TTN 276 và bổ sung hay chỉnh sửa một số điều lệ. TTN 27 này cũng được trang bị kỹ thuật mới dành cho việc xin phát biểu và bỏ phiếu.

Phương tiện kỹ thuật mới của TTN này là ứng dụng kỹ thuật mạng nội bộ để tham gia đóng góp ý kiến, cũng như bỏ phiếu. Các thành viên mang theo laptop của mình vào phiên họp và đi vào mạng nội bộ của TTN. Ai muốn đóng góp ý kiến trong phiên họp khoáng đại, không cần phải giơ tay để điều hành viên gọi tên, mà chỉ cần nhấn nút muốn phát biểu. Tên của mình sẽ hiện lên để vị điều hành gọi theo thứ tự, ai bấm trước thì được gọi lên phát biểu trước.


Một trong những điểm bàn cãi là việc bầu cử Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn. Như lần trước con đã tham dự [TTN 26], những thành viên như con khó mà biết được các ứng viên để bầu chọn. Các vị thời TTN 26 chỉ nói với con là hãy mở tai lắng nghe, và vì thế, thời đó, con và cha Thêm thường đi hỏi các vị Tổng Cố Vấn đương nhiệm để biết thêm thông tin các ứng viên để bầu. Lần này, có một khoản xác nhận dựa trên QC 121, các thành viên có thể tham khảo và chia sẻ thông tin về các ứng viên, và thêm vào đoạn văn diễn tả ý tưởng hãy làm việc này trong tinh thần cầu nguyện bác ái và được mời gọi tránh tạo sức ép và vận động [!]. Có một số ý kiến về việc này và con phát biểu xin đục bỏ phần giải thích dài dòng về tạo sức ép và vận động, vì phần trên đã nói là thực hiện việc phân định và bầu chọn ứng viên trong cầu nguyện và đức tin thì không cần giải thích thêm một cách tiêu cực như thế. Thế nhưng hội nghị bỏ phiếu đồng ý thêm đoạn văn này.

Ban chiều chúng con được dành thời gian để cá nhân nghiên cứu bản tường trình tình trạng Tu Hội của cha Bề Trên Cả và chia vào các Nhóm để thảo luận. Con được xếp vào Nhóm 2 nói tiếng Ý, nhưng cảm thấy mình không diễn tả tiếng Ý tốt vì không học ở Ý nên xin chuyển sang Nhóm tiếng Anh. Đây là Nhóm đông nhất, tới 52 thành viên. Chúng con đã sớm bầu chọn được trưởng Nhóm [một cha người Ái nhĩ lan, từng truyền giáo ở Ấn độ], hai cha người Ý làm việc ở Phi Châu và ở Giêrusalem. Cả hai vị [hay nói đúng hơn, rất nhiều vì trong TTN 27 này] đều biết đến những anh em Việt Nam đang làm việc hay học ở tỉnh dòng các ngài.

Nói chung, bầu khí bắt đầu rất thoải mái khi mỗi người trong Nhóm giới thiệu chút ít về bản thân, bối cảnh làm việc Salêdiêng của mình. Phải nói kinh nghiệm các vị trải qua rất là phong phú, người là giáo sư tiến sĩ, người khác cả đời lặn lội với các công cuộc Salêdiêng, và dĩ nhiên, rất nhiều vị trong đó là giám tỉnh đang điều hành các tỉnh dòng. Con cảm thấy mình sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm Salêdiêng của các ngài và cũng sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm của mình, cách riêng trong lãnh vực mục vụ ơn gọi và đào luyện, vốn là thế mạnh của tỉnh dòng chúng ta.

Thịnh Phước, SDB