Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Năm 06.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 06.03.2014

Email In PDF.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cha Cereda. Các thành viên Tổng Tu nghị (TTN) 27 hát mừng sinh nhật đến ngài. Cha Bề Trên Cả (BTC) nói đôi lời cám ơn cha Cereda về những công việc mà ngài đã làm cho Tu Hội trong thời gian 12 năm qua. Cha Cereda cám ơn Cha BTC và các thành viên.

Sau đó các thành viên TTN lắng nghe thư ký đọc biên bản làm việc ngày hôm qua và bỏ phiếu đồng thuận. Kế đến, người điều hành buổi họp thông báo kết quả bầu cử các người đứng đầu, người sinh động và thư ký của 4 nhóm làm việc. Các ứng viên được bầu bước lên phía trước hội trường để các thành viên chúc mừng.

Cha Cereda trình bày phương thức làm việc của nhóm trong việc học hỏi bản đúc kết tình trạng Tu Hội của cha BTC Pasqual Chavez trong sáu năm qua, đưa ra những định hướng và gợi ý cho Cha BTC.

Mỗi nhóm bắt đầu làm việc theo nhóm. Trong nhóm, tôi góp ý về đào luyện Sa-lê-diêng. Chúng ta không chỉ đồng hành các ứng viên Sa-lê-diêng, nhưng còn phải nỗ lực trở nên những chứng tá về đời sống Sa-lê-diêng cho ứng viên. Đây là vấn đề sống còn của Tu Hội. Bởi vì, theo thống kê của cha BTC, trong sáu năm vừa qua con số Sa-lê-diêng, đặc biệt các linh mục rời bỏ Tu Hội và đời sống thánh hiến rất nhiều.


Chính vì thế, Cha BTC nhấn mạnh tới đào luyện: ê-kíp các nhà đào luyện, phẩm chất của người đào luyện. Tỉnh dòng phải có nhiệm vụ đưa ra những quyết định can đảm, quyết liệt liên quan đến cơ cấu, chọn lựa kỹ càng nhân viên đào luyện của các nhà đào luyện. Tương lai của Tỉnh dòng và của Tu Hội tùy thuộc rất nhiều vào phẩm chất đào luyện của các Sa-lê-diêng hiện tại. Tỉnh dòng hãy đặt ưu tiên hàng đầu về việc đào luyện.

Hơn nữa, việc đồng hành ơn gọi với các ứng sinh Sa-lê-diêng và đời sống chứng tá của các nhà đào luyện là hai điều căn bản để kiến tạo một nền đào luyện có phẩm chất tốt cho các ứng sinh.

Chúng tôi làm việc đến giờ cơm trưa lúc 1 giờ. Trong buổi cơm trưa, cha giám tỉnh Pháp hướng dẫn cầu nguyện. Ngài rất có khiếu về vẽ tranh biếm họa. Sau mỗi buổi họp, ngài thường tóm tắt ý tưởng hay lấy vài tư tưởng trong cuộc họp để diễn đạt qua những bức biếm họa. Những bức biếm họa được dán bên ngoài cửa ra vào hội trường lớn. Các thành viên TTN 27 có những nụ cười sảng khoái khi xem tranh.

Trước khi bắt đầu làm việc, Cha BTC thông báo về tình hình sức khỏe của cha phó BTC Bregolin. Sáng nay, cha Bregolin cảm thấy đau tim và ngài được chở đến bệnh viện Gemelli – Roma để kiểm tra. Cha BTC xin các thành viên cầu nguyện cho cha Bregolin.

Kế đến, các thành viên TTN vào hội trường lớn để xem thống kê về các lĩnh vực của Tu Hội trong sáu năm qua (2008-1014), hầu có một cái nhìn rõ ràng và tổng quát. Bảng thống kê do sư huynh Marco Bai SDB và cha Horacio Lopez SDB chuẩn bị. Bảng thống kê rất khoa học và chi tiết, được trình bày bằng đồ họa.

Trong lúc trình bày, các thuyết trình viên nói về tỉnh dòng Việt Nam là tỉnh dòng tăng nhanh về con số hội viên và là tỉnh dòng có số lượng cộng thể ổn định về con số hội viên (5 hội viên trở lên). Con số hội viên là điều khích lệ chúng ta, nhưng chúng ta phải quan tâm nhiều về phẩm chất ơn gọi của mình. Đây mới là điều quan trọng.

Cha BTC cám ơn những người thực hiện bảng thống kê. Những con số thống kê thật quí giá để giúp các thành viên lượng giá và đương ra những đường hướng cho Tu Hội. Hai điều ấn tượng đối với tôi khi xem bảng thống kê. Thứ nhất, con số xuất dòng của các linh mục, hội viên khấn tạm và khấn trọn tăng nhiều. Đây là con số để chúng ta lưu tâm tới việc đồng hành, phân định ơn gọi cho các ứng sinh trong thời kỳ đào luyện ban đầu. Thứ hai, các công cuộc giảm rất nhiều trong một vài vùng.

Sau đó, chúng tôi đi theo từng nhóm học hỏi tài liệu của Cha BTC, đặc biệt đưa ra những đề nghị về đường hướng của Tu Hội trong thời gian tới dựa trên những phân tích của tài liệu Cha BTC. Đây là những cơ hội tốt để mở rộng hiểu biết về ơn gọi, công cuộc Sa-lê-diêng, những mặt tích cực và tiêu cực của các hội viên ở các nước, vùng miền khác nhau trên thế giới.

Chúng tôi làm việc đến 19 giờ. Kinh chiều và huấn từ tối bắt đầu lúc 19 giờ 20. Cha Daniel Federspiel, Giám tỉnh Pháp – Bỉ (Nam Bỉ), cho huấn từ tối. Tỉnh dòng Pháp – Bỉ trong những năm gần đây lấy lại sức sống nhờ phong trào giới trẻ Sa-lê-diêng. Phong trào này khởi sự từ 4 bạn trẻ Paris. Có rất nhiều bạn trẻ tham gia phong trào này. Hiện nay có một tập sinh Sa-lê-diêng và ba tiền tập sinh xuất thân từ phong trào này. Cha Giám tỉnh gọi đây là một phép lạ, bởi vì các bạn trẻ làm thay đổi và đem lại sức sống mới cho tỉnh dòng, cũng như giúp thay đổi não trạng bảo thủ của các Sa-lê-diêng ở đây.

Chúng tôi dùng bữa tối lúc 8 giờ. Giờ ăn tối rôm rả tiếng trò chuyện về những đề tài khác nhau. Bầu khí thấm đợm tình thân và huynh đệ.

Roma, 6.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB