Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Những suy tư và kết quả làm việc theo tổ

Ký sự TTN 27: Những suy tư và kết quả làm việc theo tổ

Email In PDF.

Hôm nay là ngày làm việc theo Nhóm (Commission). Con và cha Giám Tỉnh thuộc về Nhóm sử dụng tiếng Anh. Cha cựu Giám Tỉnh của tỉnh dòng Anh quốc làm trưởng nhóm, và cha phó giám đốc Nhà Thần Học Ratisbonne ở Giêrusalem [nơi thầy Phát và thầy Huân đang học] làm thư ký. Nhóm chúng con tới 52 người nên lại chia thành 3 tổ để dễ trao đổi hơn. Đề tài là đào sâu bản tường trình của Cha Bề Trên Cả về tình trạng Tu Hội, cách riêng là xác định những thách đố ưu tiên mà Tu Hội đối diện và đưa ra đường hướng đáp trả.


1. Sau khi dành 1 tiếng đồng hồ để từng thành viên học hỏi riêng, chúng con đã trao đổi rất nhiều điểm trong từng tổ nhỏ. Con đã học hỏi được rất nhiều từ những trao đổi này. Chẳng hạn, rất nhiều vị than phiền là Tu Hội chúng ta đã bàn rất nhiều và đưa ra nhiều quyết định, hướng hành động, hết văn kiện này đến văn kiện khác, các tỉnh dòng không nói tiếng Anh hay Ý không kịp chuyển dịch và gửi đến hội viên để các hội viên đọc, chứ chưa nói tới phải tiếp thu và đem áp dụng. Chúng ta dường như thiếu một phương cách lượng giá và vì thế, các quyết định nhiều khi nằm trên văn kiện! Phải chăng chúng ta nên phân biệt những gì là “quan trọng” và những gì là “cấp bách”. Cuộc sống thánh hiến tông đồ bao hàm nhiều khía cạnh “rất là quan trọng”, không thể thiếu được, thế nhưng, chúng ta không thể nào giải quyết hết mọi vấn đề trong một lúc được. Vì vậy, cần phải xác định vấn đề nào là “cấp thiết quan trọng” mà nếu không giải quyết, thì những vấn đề khác cũng đứng khựng lại!

Từ cách nhìn đó, các Tổ đã trao đổi và kết quả cũng khá đa biệt. Vì anh em Sa-lê-diêng đến từ các vùng và văn hóa khác nhau, điều “cấp thiết quan trọng” với tỉnh dòng này hay với người này, lại không phải là như thế với tỉnh dòng hay với người khác. Song sau khi 3 tổ trình bày và chúng con trao đổi thêm thì dần hiện rõ ra, qua những ví dụ rất hiện thực của các tỉnh dòng, cái nhìn của cha Bề Trên Cả là đúng: đời sống kết hiệp với Thiên Chúa và đời sống huynh đệ yêu thương trong cộng đoàn Sa-lê-diêng. Chính bởi vì thiếu sự kết hiệp với Thiên Chúa [chiều kích thần nghiệm] nên người tu sĩ đã đánh mất đi lửa nhiệt tình của mình, không những với những cam kết của đời sống theo ba lời khuyên Phúc Âm, mà cả với người anh em sống chung và làm việc chung với nhau. Các thành viên trong Tổ, trong đó có nhiều vị là giám tỉnh hay cựu giám tỉnh nhấn mạnh vai trò sinh động của các giám đốc [dành toàn thời gian cho hội viên] và sự hoán cải của cá nhân với tất cả trách nhiệm tuân giữ Tu Luật. Một số vị diễn giải trách nhiệm cá nhân này dưới cái nhìn của phân định, đồng hành ơn gọi, giúp các ứng viên và hội viên trẻ ý thức thật rõ căn tính và nghiêm túc xác tín những cam kết trong ơn gọi của mình.

2. Buổi họp ban chiều được bắt đầu bằng phần trình bày các con số thống kê bằng biểu đồ để cho thấy hiện trạng Tu Hội qua số thống kê ấy. Quả là sự ngạc nhiên cho các thành viên khi số thống kê cho thấy tuy phong trào tục hóa ở Âu châu đang lan mạnh, nhưng nhân loại trên toàn cầu ngày nay lại hướng về tôn giáo hơn nữa, từ 82% lên tới 90%, trong đó Kitô giáo và Công giáo vẫn là chiếm đa số! Và như con đã tường trình trước đây, con số hội viên Sa-lê-diêng ở vùng Âu Châu giảm khá nhiều, ở vùng Châu Mỹ vấn giữ vừng, Á Châu và Ấn Độ [Nam Á] và Phi Châu đang gia tăng. Gia tăng ơn gọi mạnh nhất, theo biểu đồ là tại Việt Nam. [Cha BTC nói đùa là: “Hôm nay chúng tôi phong thánh cho Tỉnh dòng Việt Nam đấy nhá]. Thay mặt cho tỉnh dòng, chúng con cảm thấy hãnh diện trước Tu Hội, tri ân các anh em đang lao nhọc tìm kiếm và đồng hành với anh em tu sinh để có những anh em dấn thân vào trong ơn gọi SA-LÊ-DIÊNG. Và chúng con cũng cảm thấy trách nhiệm của việc đào luyện và đồng hành với anh em hội viên trẻ sao cho anh em chúng ta trung thành với Ơn gọi Sa-lê-diêng xác thực nhất. Quả thế, Tu Hội chúng ta vẫn thu hút khá nhiều ơn gọi so với các dòng tu khác [hơn 400 tập sinh/năm]. Thế nhưng, số qua đời và số rời bỏ đời tu trong những năm đào luyện ban đầu [gần tới ½], nên con số có phần sút giảm. Nếu mọi anh em SA-LÊ-DIÊNG trân trọng và đồng hành với từng ơn gọi Chúa ban để anh em trẻ trung thành thì chắc chắn, số SA-LÊ-DIÊNG sẽ giữ vững hoặc còn gia tăng.

3. Bên cạnh đó, số công cuộc Sa-lê-diêng phục vụ thanh thiếu niên ngày lại càng gia tăng, chứng tỏ sứ mệnh và sự phục vụ Sa-lê-diêng đáp ứng đúng nhu cầu. Vấn đề là làm sao tiếp chạm và vun trồng được sự dấn thân quảng đại của người trẻ. Điều này được minh họa qua bài huấn từ tối của cha Daniel, Bề trên tỉnh dòng Pháp và Bỉ. Năm 2002, ngài khởi sự phong trào giới trẻ Sa-lê-diêng [Salesian Youth Movement] chỉ với 4 người trẻ. Công cuộc khởi đầu rất là khó khăn vì làm gì được với 4 người trẻ này. Nhiều hội viên trong tỉnh dòng ngao ngán và tuyên bố phong trào sẽ chết sớm. Thế nhưng phong trào đã không chết mà còn phát triển, gia tăng thành viên. Chính nhóm này chịu trách nhiệm việc Thánh Quan Don Bosco hành hương tại Pháp và đã nằm trong Ban Tổ Chức ngày Giới Trẻ tại Madrid cách đây mấy năm. Hơn nữa, phép lạ đã xảy ra – theo lời cha Daniel, tỉnh dòng Pháp năm nay có 1 tập sinh và 3 ứng sinh, là những người trẻ dấn thân qua phong trào Giới Trẻ Sa-lê-diêng này[!]. Theo con cảm nhận, chữ “Phép lạ” ngài dùng là đúng. Vì cách đây 6 năm, trong Tổng Tu nghị (TTN) 26, cha giám tỉnh của tỉnh dòng Pháp đã tuyên bố là anh em hội viên SA-LÊ-DIÊNG Pháp đã hoàn tất vai trò lịch sử của mình và giờ đây, trao đoàn sủng SA-LÊ-DIÊNG lại cho giáo dân[!]. Chính những người trẻ này đang thách đố lại các hội viên SA-LÊ-DIÊNG. Sự khao khát dấn thân, nên thánh của họ khơi lại lửa nhiệt tình của anh em hội viên SA-LÊ-DIÊNG. Và như cha Daniel chia sẻ, tỉnh dòng Pháp đang hồi sinh! Xin chúc mừng Tỉnh dòng Pháp, nơi đó có hai anh em chúng ta đang học thần học và sẽ đóng góp vào trong sức sống của tỉnh dòng này.

Thịnh Phước, SDB