Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Chi tiết tổ chức

Tổng Tu Nghị 27: Chi tiết tổ chức

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Khởi đầu ngày làm việc hôm nay, thứ tư ngày 5/3, ngày thứ ba cử hành Tổng Tu Nghị, nghị trình tiến hành bình thường theo thời khóa biểu. Các đại biểu quy tụ để đọc kinh sáng, với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và lịch trình làm việc trong ngày sẽ theo thời biểu đã đưa ra. Ngày hôm qua, hội nghị đã chú tâm đến một vài chi tiết về tổ chức.


Trước hết, Ban Thư Ký được Cha Bề Trên Cả chỉ định theo quy chế của Tu Nghị ra mắt. Đó là các Cha Gino Berto, Ignio Biffi, Daniel Cucchi và Phanxico Marcoccio. Chiều hôm qua, 4 vị đã ngồi vào bàn của ban thư ký được ấn định.

Kế đến, hội nghị tiến hành bầu 3 điều hành viên, từ danh sách do Cha chủ tịch hội nghị đưa ra. Trong danh sách đề cử, mỗi miền đều có một đại biểu. Đây là danh sách 3 vị sau được bầu:

· Cha Leonard Mancini (Tỉnh Dòng trung tâm Italia, thuộc miền Italia-Trung Đông)

· Cha Raphael Jayapalan (Tỉnh Dòng Madras Ấn Độ - thuộc miền Nam Á)

· Cha Manuel Jimenez (Tỉnh Dòng Phi Châu Nhiệt đới Equatoria - thuộc miền Phi Châu - Madagasca)

Trong phiên họp hôm nay, hội nghị dành thời gian thảo luận về 2 góp ý, mà hôm trước chưa được bàn luận nhiều do thiếu thời gian. Như Cha điều hành viên đã hứa buổi sáng thứ hai hôm khai mạc khi nghe bài tham luận của đại biểu cộng tác viên Salêdiêng và của chị trưởng Chí Nguyện Don Bosco, thay mặt cho toàn thể gia đình Salêdiêng. Hôm nay, văn bản của hai bài tham luận này được 2 vị thành viên Tổng Tu Nghị đọc lại: đó là Cha Enrico Stasi, Bề Trên Tỉnh Ủy Piedmont -vùng Valle d’Aosta, và Cha Onorino Pistellato, Bề Trên của các anh em Salêdiêng thuộc Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp tại Ukraina.

Cũng còn một công việc khác mang tính pháp quy một cách chặt chẽ: đó là việc thẩm định của Ủy Ban chuyên trách thẩm định việc bầu chọn các đại biểu chính thức và các đại biểu dự khuyết tham dự Tổng Tu Nghị 27 từ các Tỉnh Dòng và các Á Tỉnh.

Ủy Ban này gồm có Cha Marian Stempel Tổng Thư Ký, Cha Francesco Maraccani Tổng Đại Diện Tu Hội ở Vatican, và Cha Saimy Joseph Ezhanikatt. Hội nghị đã đáp ứng tích cực những đòi hỏi của Ủy ban này, yêu cầu một vài trường hợp cần chỉnh sửa, tất cả được thực hiện một cách nghiêm túc.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ