Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Quy Chế và việc Thiết lập những Ủy Ban

Tổng Tu Nghị 27: Quy Chế và việc Thiết lập những Ủy Ban

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Tại phiên họp ngày Thứ Tư ngày 5/3, hội nghị thiết định các quy trình tổ chức của Tu Nghị . Các quy chế được thông qua, và các ủy ban được thiết lập.

Hội nghị có cơ hội làm quen với những quy chế, và dành thời gian đáng kể để thảo luận về các đổi thay, và về tổng thể văn bản của bản quy chế. Mỗi thành viên của Tu Nghị được trao một bản dự thảo về các quy chế. Đó là: kết quả của những kinh nghiệm trước đây với một vài chỉnh sửa phù hợp với phát triển kỹ thuật trong thời gian qua.

Những chỉnh sửa đó cũng phản ánh những mục tiêu mà Cha Bề Trên Cả đề ra trong lá thư triệu tập Tu Nghị, nói lên những quy trình hiệp thông bên trong cũng như bên ngoài về Tu Nghị, việc điều nghiên bản báo cáo của Cha Bề Trên Cả, việc điều hành của ban điều hành trung ương nhằm hỗ trợ Cha chủ tịch hội nghị điều hướng Tu Nghị, việc chuẩn nhận các đề cương dự thảo, việc đăng ký những phát biểu đan xen giữa hội nghị, phương pháp trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau khi làm công việc phân định và bầu chọn, và tính bảo mật cùng sự dự phòng trong suốt tiến trình bầu cử.

Có một nội quy tổng quát khá thú vị là “khi các phiên họp Tu Nghị đang được tiến hành, không được sử dụng Internet và điện thoại cầm tay tại nghị trường”.


Hội nghị đã thông qua quy chế sáng hôm qua, và lập tức, những quy chế được đem ra áp dụng ngay. Sau một thời gian thảo luận, các nghị viên được chia làm 5 nhóm để làm việc, dựa trên 4 nhóm ngôn ngữ và một ủy ban pháp lý.

Một yếu tố chung quan trọng là các ủy ban phải đa văn hóa, gồm các thành viên sử dụng ít là 2 ngôn ngữ. Trong một ủy ban, người ta có thể nói tiếng Anh, và trong 3 ủy ban kia, các thành viên sẽ sử dụng các ngôn ngữ thuộc gốc La Tinh, như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha… Các văn bản sẽ được viết bằng tiếng Ý. Trong ủy ban pháp lý, chắc chắn phải có những thành viên từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau.

Trong nghị trình ban chiều, các thành viên có cơ hội để xem qua dự thảo đề cương khởi dẫn của ủy ban soạn thảo nội bộ Tổng Tu Nghị 27. Văn bản này được viết bằng kỹ thuật số. Các thành viên trước đây đã chọn ra các ủy ban. Các ủy ban sau đó bầu chọn trưởng nhóm, một báo cáo viên và một thư ký của nhóm, và các nhóm cứ thế xúc tiến công việc. Đây là danh sách các thành viên được bầu chọn trong mỗi ủy ban.

1. Ủy Ban 1:

     Chủ tịch: Cha Gioan Finnegal, Tỉnh Dòng IRL

     Báo cáo viên: Cha Giovanni Rolandi, Tỉnh Dòng AFE

     Thư ký: Cha Giovanni Caputa, Tỉnh Dòng MOR

2. Ủy Ban 2:

     Chủ tịch: Cha Guillermo Basanes, RMG

     Báo cáo viên: Cha Michael Pace, Tỉnh Dòng SUE

     Thư ký: Cha Vladimir Kabak , Tỉnh Dòng PLN

3. Ủy Ban 3:

     Chủ tịch: Cha Joaquim D’Souza, Tỉnh Dòng UPS

     Báo cáo viên: Cha Pasquale Cristiani, Tỉnh Dòng IME

     Thư ký: Sư Huynh Pier Carlo Manzo, Tỉnh Dòng ICP

4. Ủy Ban 4:

     Chủ tịch: Cha Albert Lorenzelli, Tỉnh Dòng CIL

     Báo cáo viên: Cha Manuel Cayo , Tỉnh Dòng ARN

     Thư ký: Cha Roberto Dal Molin , Tỉnh Dòng INE

5. Ủy Ban pháp lý:

     Chủ tịch: Cha Stephano Martoglio, Tỉnh Dòng ICP

     Báo cáo viên: Cha Pier Fausto, Frisoli, RMG

     Thư ký: Cha Claudio Cacioli , Tỉnh Dòng ILE.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ