Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Sứ điệp của Cha Carlo Melis gởi cho Tổng Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Sứ điệp của Cha Carlo Melis gởi cho Tổng Tu Nghị

Email In PDF.

(ANS - Roma) – Vào cuối tuần qua, một vài thành viên của Tổng Tu Nghị 27 đã đến thăm cha Carlo Melis SDB, người đã từng đảm trách việc đào luyện những thế hệ Sa-lê-diêng, trong số đó có một vài Sa-lê-diêng hiện đang ở trong Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội. Cha Melis đã đưa ra một đề xuất rất đáng suy nghĩ cho “các học sinh cũ” của ngài mà bây giờ đang là những thành viên tham dự Tổng Tu Nghị 27.

Vào ngày Chúa Nhật 02.03 vừa qua, một thời điểm gần sát ngày chính thức khai mạc Tổng Tu Nghị và cuộc tĩnh tâm dành cho các thành viên Tổng Tu Nghị kết thúc vào giờ ăn trưa, các thành viên đã có một ngày nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian này, 3 thành viên Tổng Tu Nghị đã đến thăm cha Melis đang nằm tại bệnh viện. Đó là cha Fabio Attard, Tổng Cố Vấn phụ trách Mục Vụ Giới Trẻ, cha Victor Pichardo, Giám tỉnh của tỉnh dòng Antilles, và cha Michael Pace, Ủy viên đại biểu của Tỉnh dòng Đông Hoa Kỳ. Như vẫn thường xảy ra mỗi khi người ta lâu ngày mới có dịp gặp lại nhau, các vị đã cùng cha Melis hồi tưởng lại và nói chuyện với nhau về những gì của quá khứ. Họ cám ơn cha Melis vì vai trò quan trọng mà ngài đã đảm trách trong việc giúp họ tăng triển về đời sống tâm linh cũng như đồng hành với họ trong ơn gọi tiến tới thiên chức linh mục.

Trước khi ra về, họ xin cha Melis chúc lành và cùng nhau đọc kinh Kính Mừng. Nhân dịp này, cha Melis cũng cho họ một lời khuyên thật ý nghĩa liên quan tới một trong những trách vụ quan trọng của Tổng Tu Nghị, đó là bầu chọn vị tân Bề Trên Cả, Đấng kế vị Cha Thánh Gio-an Bosco.

Ngài nói: “Hãy bầu chọn một vị Tân Bề Trên Cả có tấm lòng như Cha Thánh Gioan Bosco, một người thực sự là cha để hướng dẫn các hội viên một cách tốt đẹp với một chiều sâu tâm linh. Đừng quá quan trọng hóa việc điều hành... đó tuy là chuyện quan trọng nhưng phải xếp sau đó. Hãy bầu chọn một vị Tân Bề Trên Cả có một tấm lòng của người cha.”

Văn Chính, SDB chuyển ngữ