Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Thống kê

Tổng Tu Nghị 27: Thống kê

Email In PDF.

(ANS - Rome)- 08.03.2014 – Chiều ngày thứ năm 05.03 vừa qua, Tổng Tu Nghị đã có phiên họp để trình bày số thống kê về Tu Hội trong giai đoạn 6 năm vừa qua.


Thông Tấn Xã ANS đã đưa tin vài ngày trước đó. Cha Horacio Lopez và Sư huynh Marco Bay SDB (giảng viên của Đại Học Giáo Hoàng UPS) đã cung cấp thêm một số thông tin, đồng thời cũng đưa ra những suy tư về những con số thống kê này.

Cha Bề Trên Cả ngỏ lời cám ơn 2 anh em cũng như các Sa-lê-diêng nhà Trung ương và các Thư Ký tỉnh đã giúp thực hiện việc này. Ngài nói chúng ta cần để ý tới những con số này như điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.

Những con số thống kê này cho thấy một phần hiểu biết về hiện tình Tu Hội mà cần phải được xem xét trong một bối cảnh rộng hơn: trong 18 năm qua, Tu hội đã giảm từ con số trên 17.500 hội viên xuống còn trên 15.000 hội viên. Cần xem xét sự suy giảm trong một bối cảnh chung của các gia đình tu sĩ khác. Nhìn chung, thì mức giảm trung bình khoảng hơn 1% thì chưa phải là điều đáng kể so với các Hội dòng khác.

Chẳng cần phải lặp lại những dữ liệu thống kê ở đây. Chỉ cần đọc và tìm hiểu chúng thì cũng đủ rồi. Điều quan trọng hơn là phải suy tư về một số vấn đề mà các nhà nghiên cứu đưa ra. Chẳng hạn, chúng ta cần chú ý đến việc suy giảm đều số sư huynh Sa-lê-diêng. Trong 18 năm qua, số các sư huynh đã giảm hơn 30 %.

Trong những năm qua, số những cộng đoàn được thiết lập theo giáo luật vẫn giữ mức khoảng 1.800, nhưng giảm về con số những cộng đoàn chưa được thiết lập theo giáo luật. Trong hơn 18 năm qua, số những cộng đoàn chưa được thiết lập theo giáo luật giảm từ 268 xuống 97. Có lẽ do việc đóng cửa một số cộng đoàn, hay do việc tái bố trí một số cộng đoàn khác với việc gia tăng số hội viên trong nhiều cộng đoàn đó.

Điều đáng lưu ý khác nữa liên quan đến sự thay đổi số các hội viên trong các cộng đoàn. Số những cộng đoàn chỉ có 2 hội viên đã giảm xuống, và số những cộng đoàn có từ 3 đến 5 hội viên (44% trong tổng số) lại tăng lên. Đồng thời cũng lại giảm số những cộng đoàn có hơn 6 hội viên (từ 54 % trong tổng số vào năm 1995 xuống còn 47% vào năm 2013).

Vấn đề được nêu lên: “Độ lớn của một cộng đoàn ảnh hưởng trên tính hiệu quả của việc mục vụ Sa-lê-diêng và trên chứng tá về ơn đoàn sủng và ơn gọi của chúng ta đến mức độ nào?”. Sư huynh Marco Bay trả lời rằng dữ liệu không giải thích hay cắt nghĩa được một hiện trạng, nhưng giúp chúng ta hiểu hiện trạng với những mô tả và gợi ý rất hữu ích để nhận biết.

Thống kê tuy là chuyện liên quan đến quá khứ, nhưng trong một sự thận trọng nào đó, chúng ta cũng có thể tiên đoán về 6 năm tới. Chúng ta có thể dự đoán về việc giảm số hội viên ở Châu Âu, nhưng lại gia tăng ở Châu Á và Châu Phi, cũng như sẽ có sự giảm tương đối tại Châu Mỹ.

Những nét nào có thể phác họa về người Sa-lê-diêng trong tương lai? Thống kê cho thấy một số Sa-lê-diêng cần có sự uyển chuyển khi họ thực thi sứ vụ tại một nơi chốn, trong một bối cảnh lịch sử, văn hóa, và một số khác cũng cần bám rễ vào một nơi chốn cụ thể để hình thành nên một truyền thống cho tương lai.

Trong khi lưu ý về những con số thống kê, chúng ta cần tiếp tục xem xét con số hội viên trong các cộng đoàn, đồng thời định kỳ điều chỉnh lối nhìn để đạt được hiệu quả mang tính giáo dục và đoàn sủng của sự hiện diện của chúng ta. Điều quan trọng không kém là khả năng “thông đạt, biết tận dụng và phổ biến những thực hành tốt liên quan đến cộng đoàn và sứ vụ.”

Văn Chính, SDB chuyển ngữ