Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 08.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 08.03.2014

Email In PDF.

Sáng nay chúng tôi kinh sáng chung tại hội trường và lectio divina. Đức giám mục Enrico del Covolo SDB giúp các thành viên Tổng Tu Nghị (TTN) 27 suy gẫm đoạn Mt 4,1-11.

Lúc 9 giờ 30, chúng tôi bắt đầu cuộc họp khoáng đại. Thư ký đọc lại bản đúc kết ngày làm việc hôm qua. Cha Giuseppe Ruta đọc bản tóm tắt nội dung chính (những gợi ý quan trọng) của các nhóm muốn gởi đến Cha Bề Trên Cả (BTC).

Cha BTC thông báo về tình trạng sức khỏe của cha Bregolin, ngài sẽ trở về cộng thể Pisana hôm nay. Cha Maraccani đang ở bệnh viện. Sau đó Cha BTC và các Tổng Cố Vấn tiếp tục trả lời những câu hỏi của các thành viên TTN 27 về tình trạng của Tu Hội. Không tiện để ghi lại đây và gởi về anh em tất cả các câu hỏi và những trả lời của Cha BTC cũng như của các Tổng Cố Vấn.


Cha BTC trả lời các vấn đề kỷ luật đời tu của các hội viên. Ngài cũng nói về “kế hoạch Châu Âu” mà TTN 26 quyết định. Gởi các hội viên đến truyền giáo ở Châu Âu là dấu chỉ biết ơn đối với các nhà truyền giáo Châu Âu. Ngài nhắc lại sự kiện trong quá khứ, khi Tu Hội mời gọi các hội viên Sa-lê-diêng dấn thân truyền giáo ở Châu Phi, đã có hơn 600 hội viên Châu Âu đáp lại lời mời của Tu Hội.

Cha Klement trình bày về kế hoạch Châu Âu và hy vọng rằng kế hoạch này sẽ tiếp tục tiến triển tốt.

Cha BTC nói tới việc đóng hay tái cấu trúc cộng thể phải dựa trên tiêu chuẩn mục vụ. Phải lượng giá chỗ nào chúng ta cần tập trung năng lực trong việc mở công cuộc. Phải nhắm đến mục đích công cuộc, khả năng để thực hiện và ích lợi thiết thực của công cuộc.

Cha Attard Fabio nói về kho tàng của Tu Hội trong lãnh vực hoạt động giới trẻ. Chúng ta phải học hỏi nhiều về những tài liệu của các TTN trước để có một nền tảng trong hoạt động mục vụ giới trẻ. Giám tỉnh và cố vấn mục vụ giới trẻ có trách nhiệm học hỏi, nghiên cứu về những tài liệu hướng dẫn trung ương để khai triển và áp dụng vào thực tế trong lãnh vực hoạt động mục vụ giới trẻ của tỉnh dòng. Mục vụ giới trẻ có giúp cho các ứng sinh Sa-lê-diêng một não trạng rộng mở tới hoàn cảnh giới trẻ nghèo và có đem lại hoa trái ơn gọi Sa-lê-diêng. Đâu là những kế hoạch và công cuộc của ban mục vụ giới trẻ tỉnh?

Cha Cereda nói về sự mỏng giòn, đổ vỡ và rời bỏ ơn gọi của các ứng sinh trong thời gian đào luyện. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới vấn đề này. Ngài nói tới sự non nớt về tâm lý của ứng sinh trước khi bước vào đời sống Sa-lê-diêng. Thiếu sự đồng hành cho các ứng sinh. Ứng sinh và người đào luyện chưa dám đối diện những vấn đề của ứng sinh để giải quyết. Động lực ơn gọi chưa rõ ràng và minh bạch. Vì thế, cần có một tiến trình hướng dẫn ơn gọi, cần đào tạo những người hướng dẫn thiêng liêng ơn gọi từ cấp trung ương đến tỉnh dòng. Ngài nói tới một ê-kíp của những người đào luyện trên cấp liên tỉnh trong vùng.

Cha BTC nhắc tới những vấn đề mới và thực tế mà TTN phải tìm ra hướng đi. TTN không giải quyết ngay lập tức những vấn đề của Tu Hội, xã hội, nhưng TTN là một tiến trình để thay đổi não trạng, mở rộng tầm nhìn của các Sa-lê-diêng.

Lúc 12 giờ, chúng tôi cử hành thánh lễ. Sau bữa trưa các thành viên tự do và nghỉ ngơi. Ngày mai có chuyến du lịch thành phố Napoli dành cho các thành viên TTN 27.

Roma, 08.03.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB