Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng TTN 27 SDB: Tuần chín ngày cầu nguyện cho việc bầu Bể Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn

TTN 27 SDB: Tuần chín ngày cầu nguyện cho việc bầu Bể Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn

Email In PDF.

Từ ngày 15 đến 23.03.2014

LƯU Ý : Theo Lịch TTN 27, tuần cuối Tháng 3-2014 (từ ngày 24 đến ngày 28) là Tuần Bầu Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố vấn. Đây là tiến trình quan trọng cho tương lai của Tu Hội.

Trong Tuần lễ trước đó, các Cộng Thể thuộc Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam được mời gọi làm Tuần 9 Ngày cầu xin Chúa Thánh Thần giúp Tổng Tu nghị đảm nhận tốt nhiệm vụ quan trọng này là Bầu Bề Trên Cả và Ban Tông Cố vấn.

Mỗi Cộng Thể dành thời gian thích hợp cho Tuần 9 Ngày này.

Mỗi Cộng Thể có thể dùng mẫu được đề nghị như sau :

DẪN NHẬP

Việc bầu Bề trên Cả và Ban Tổng Cố vấn sắp được tiến hành, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên Thiên Chúa để cầu xin Ngài soi sáng các Cử Tri của Tổng Tu nghị 27 nhờ đó Tu Hội chúng ta có được những Bề trên có thể hướng dẫn Tu Hội chúng ta bước đi trên con đường theo Thánh Ý Chúa.

Kinh Lạy Cha …

Kinh Kính Mừng …

Kinh Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (đã được đọc trong Ngày Khai mạc TTN 27)

   Lạy Ðức Mẹ Chúa Trời,
   Ngài xiết bao thánh thiện,
   Này chúng con chạy đến
  Tìm nương ẩn nơi Ngài.
  Lúc sa vòng gian khổ,
  Khi gặp cảnh phong trần,
   Lời con cái nài van,
  Xin Mẹ đừng chê bỏ.
   Nhưng xin hằng giải thoát
   Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
  Ôi vinh diệu ai bì
  Trinh Nữ đầy ơn phước!

Kinh Sáng Danh …

Kinh đặc biệt (Thay đổi trong Tuần 9 Ngày)

Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu …

KINH ĐỌC HẰNG NGÀY TRONG TUẦN 9 NGÀY

Ngày 15-03 : XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN THÁNH HÓA

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với lòng yêu mến sắt son, vì Chúa luôn nâng đỡ Tu Hội chúng con. Xin Chúa đừng chấp nhận những yếu đuối và bất lực của chúng con. Xin Chúa thánh hóa Tu Hội Salêdiêng và ban cho chúng con Cha Bề trên mà Thiên Chúa ha muốn ban cho chúng con để sinh động và đồng hành với chúng con. Chúa biết rõ tự chúng con, chúng con không có thể làm được việc gì cả. Lạy Đấng Thánh Hóa, chính Chúa thực hiện điều kỳ diệu là soi sáng các Thành viên Tổng Tu nghị tên người Chúa muốn hướng dẫn chúng con trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin Chúa vì vinh quang cao cả của Chúa Cha Cha và Chúa Con cho đến muôn đời. Amen.

Ngày 16-03 : KINH XIN ƠN KÍNH SỢ

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Tình Yêu và Chân Lý, là nguồn trọn hảo đáng tôn thờ, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì mọi điều thiện hảo Chúa đã ban cho Tu Hội chúng con từ lúc cội nguồn. Trong thời điểm bầu Bề trên Cả quan trọng và tế nhị này, chúng con cầu xin Chúa ban ơn Kính Sợ cho các Thành viên Tổng Tu nghị để các ngài lắng nghe và cụ thể hóa ý muốn của Thiên Chúa trong việc bỏ phiếu. Xin Chúa ban cho các ngài lòng kính sợ con thảo thấm nhập sâu xa nơi các ngài, giúp các ngài có lòng kính trọng sâu xa đối với Thiên Chúa và các việc của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cầu xin Chúa nhân danh và nhờ công trạng của Chúa Giêsu Kitô bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Ngày 17-03 : KINH XIN ƠN SỐT MẾN

Lạy Chúa Thánh Thần, đầy lòng tốt lành và dịu hiền, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, nhất là Chúa đã mặc cho chúng con phẩm giá cao trọng là trở nên con Thiên Chúa. Vì lòng tốt lành của Chúa, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con thần khí đích thật của con Thiên Chúa : Thần Khí Sốt Mến để giúp chúng con có được tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa và luôn tin tưởng nơi Ngài, và xin ban cho Cha Bề Trên Cả mới một trái tim dịu hiền và cảm thông. Xin ban cho chúng con ơn này để chúng con có thể nâng đỡ toàn thể Tu Hội trong tiến trình bầu Bề Trên Cả và tất cả các Thành viên Ban Tổng Cố vấn. Chúng con cầu xin Chúa trong sự hiệp thông sự hiệp thông với Chúa Kitô, Đấng Cứu chuộc chúng con đến muôn đời. Amen!

Ngày 18-03 : KINH XIN ƠN THÔNG MINH

Lạy Chúa Thánh Thần là Chúa Sư Sáng và Tình Yêu. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì tất cả những điều tốt lành Chúa đã ban cho chúng con, nhất là một lý trí để nhận ra Chúa và một con tim để yêu mến Chúa. Với Ơn Thông Minh, Chúa đã hướng dẫn Tu Hội Salêdiêng cho đến thời đại chúng con và tiếp tục hướng dẫn Tu Hội này luôn mãi. Xin Chúa soi sáng tâm trí của các Thành viên Tổng Tu nghị để nhờ ơn Thông Minh của Chúa, các ngài có thể bầu chọn một người được Chúa chọn và theo kế hoạch Tình Yêu của Chúa Cha toàn năng, dành cho toàn thể Tu Hội chúng con. Amen!

Ngày 19-03 : KINH XIN ƠN MẠNH SỨC

Lạy Chúa Thánh Thần là Chúa Toàn Năng. Chúa đã biến đổi các Tông đồ cách kỳ diệu, bằng cách biến đổi các ngài từ những con người yếu đuối và sợ hãi trở thành những con người mạnh mẽ và kiên cường, không có sức mạnh thụ tạo nào có thể làm cho ngài lung lay. Chúa là Đấng đã nâng đỡ các Thánh Tử Đạo trong những cực hình các ngài phải chịu, cac Thánh Hiển Tu trong các hoạt động và trong các cuộc chiến đấu của các ngài, và đã trợ giúp biết bao Tu sĩ Salêdiêng trong sứ mệnh của họ bên giới trẻ thuộc mọi thời đại; xin ban cho chúng con một Bề Trên Cả được phú bẩm ơn Mạnh Sức để hướng dẫn chúng con trên đường thánh thiện. Lạy Mẹ Maria. Mẹ là Người Phụ Nữ mạnh mẽ và là Người Ban Trong Sách của Chúa Thánh Thần, xin cầu bầu cho chúng con được Ơn Mạnh Sức. Amen!

Ngày 20-03 : KINH XIN ƠN NHỦ BẢO

Lạy Chúa Thánh Thần. Trong Tình Yêu Vô Biên, Chúa muốn hướng dẫn chúng con trên những nẻo đường thánh hiến và sứ mệnh của chúng con, để chắc chắn dẫn đưa chúng con đến mục tiêu cuối cùng của chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì những lời khuyên dạy đầy tình yêu thương Chúa đã ban cho con tời ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa một lần nữa canh tân Ơn Nhủ Bảo để hướng dẫn các Thành viên Tổng Tu nghị trong suy tư của các ngài nhằm chọn Đấng mà Chúa muốn ban cho chúng con để sinh động toàn thể Tu Hội trong sáu năm tới. Amen!

Ngày 21-03 : KINH XIN ƠN TRÍ HIỂU

Lạy Chúa Thánh Thần. Chúa thích chiếu tỏa ánh sáng của Chúa trên những người khiêm tốn, ngay thẳng và trong trắng, nhưng Chúa từ chối ánh sáng cho những người kiêu ngạo và tự mãn. Xin Chúa chiếu tỏa trên chúng con những tia sáng trên trời của Ơn Trí Hiểu, để chúng con có thể khám phá những điều tốt đẹp của đức tin và Người mà Lòng Tốt Lành của Chúa muốn ban cho chúng con để đồng hành với chúng con trong thời điểm bầu Bề Trên Cả chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần. Xin đừng chối bỏ lời chúng con cầu nguyện; xin đừng để chúng con trong tăm tối. Nhưng xin ban cho chúng con Ơn Trí Hiểu, để nhờ đó chúng con có thể sống đời sống mới, đầy yêu thương và nhiệt thành, và sau này được sống bên cạnh Chúa trên thiên đàng, cùng với các Thánh trên trời. Lạ Mẹ Maria, là Bạn Yêu Dấu của Thần Khí Sự Thật, chúng con cầu xin Mẹ ban cho chúng con Ơn Trí Hiểu quý báu này. Amen!

Ngày 22-03 : KINH XIN ƠN KHÔN NGOAN

Lạy Chúa Thánh Thần. Nhờ Ơn Khôn Ngoan kỳ diệu của Chúa, xin nâng các linh hồn lên tới chỗ thánh thiện cao vời, bằng cách kết hiệp họ với ý muốn của Thiên Chúa về họ. Xin ban cho chúng con Thần Khi Khôn Ngoan. Chi có Ơn Khôn Ngoan này mới giúp chúng con cảm nếm Thiên Chúa và những điều thuộc về Thiên Chúa, thẩm định mọi sự tùy theo mối tương quan của chúng với Thiên Chúa; nhờ đó các Thành viên Tổng Tu nghị có thể chọn những người mà Chúa Quan Phòng tiên liệu cho sự sinh động Tu Hội chúng con trong sáu năm tới. Lạy Mẹ Maria là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin ban cho chúng con Ơn khôn dò này để chúng con có thể sống trọn vẹn ý thức thuộc về Tu Hội. Amen!

Ngày 23-03 : KINH XIN ĐỨC MẸ, BẠN CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Mẹ Maria là Bạn Xứng Đáng của Chúa Thánh Thần và là Mẹ yêu dấu của Tu Hội chúng con. Ngay từ lúc khởi đầu đời sống, Mẹ đã được trang điểm với các Ơn của Chúa Thánh Thần và Mẹ đã làm cho những Ơn đó đâm bông kết trái cách kỳ diệu, nhờ sự trung thành liên lỉ và nhờ tình yêu luônt ăng triển. Với Tình Mẫu Tử, xin Mẹ đoái nhìn Tu Hội chúng con trong thời điểm các Thành viên Tổng Tu nghị 27 bầu Bề Trên Cả mới và các Thành viên của Ban Tổng Cố vấn. Lạy Mẹ Maria, với lòng ước ao nồng cháy và lời cầu nguyện sốt sắng, xưa kia Mẹ đã kéo Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ, giờ đây xin Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con và trên Tổng Tu Nghị sắp thực hiện việc bầu cử. Amen!

ƠN KHÔN NGOAN giúp ta biết suy ngắm những mầu nhiệm trong đạo.

ƠN TRÍ HIỂU giúp ta thấu hiểu Lời Chúa và những chân lý đức tin.

ƠN NHỦ BẢO soi sáng cho ta biết việc phải làm và việc phải tránh.

ƠN MẠNH SỨC giúp ta bền vững giữ ơn nghĩa cùng Chúa.

ƠN THÔNG MINH giúp ta nhận biếtt những chân lý đức tin và tin theo.

ƠN SỐT MẾN giúp ta yêu mến, tôn thờ, phụng sự Chúa.

ƠN KÍNH SỢ giúp ta tránh mọi tội làm mất lòng Chúa.

Văn Thêm, SDB