Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Hai 10.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 10.03.2014

Email In PDF.

Sáng nay chúng tôi bắt đầu cho tuần lễ mới sau một ngày nghỉ ngơi, du lịch đây kia của các thành viên TTN 27. Trong tuần này, chúng tôi sẽ lượng giá về cơ cấu trung ương của Tu Hội và nghiên cứu việc tái cấu trúc những vùng miền Châu Âu. Sau đó, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu các đề tài TTN.


Cha Bề Trên Cả (BTC) nói về những giá trị của những ngày hành hương về nguồn của Don Bosco ở Piemonte. Những bài hướng dẫn của hai chuyên viên về Sa-lê-diêng Aldo Giraudo và Boenzi Joe giúp chúng ta đi vào chiều sâu của tinh thần Sa-lê-diêng. Hơn nữa, ngài nói tới những thực tế, thách đố của Tu Hội được thể hiện qua những góp ý, qua những câu hỏi của các thành viên, sẽ giúp chúng ta nhìn ra những vấn đề cấp thiết hiện nay để xoáy vào những trọng tâm mà Tu Hội cần tiến bước trong thời gian sắp tới.

Các thành viên lắng nghe bản đúc kết của các tỉnh dòng gởi về trung ương sau khi học hỏi về đề tài TTN 27.

Các bề trên miền Châu Âu lên trình bày kế hoạch tái cấu trúc lại vùng Châu Âu. Chúng tôi đi làm việc theo các nhóm. Chúng tôi làm việc nhóm cho đến 12 giờ 30.

Lúc 15 giờ 30 chúng tôi có phiên họp khoáng đại. Chúng tôi thực tập việc bầu cử trên website riêng của TTN 27. Hi vọng với việc sử dụng technic mới sẽ tiết kiệm thời gian và chuẩn xác cho việc bầu cử.

Cha BTC nhắc nhở các thành viên hãy đọc hoàn cảnh thực tế đời sống Sa-lê-diêng dưới ánh sáng Tin Mừng. Chúng tôi làm việc đến 19 giờ.

Kinh chiều lúc 7 giờ 20. Cha Giám Tỉnh của Conggo cho Huấn từ tối. Ngài nói về tình hình xã hội và Sa-lê-diêng. Đây là một tỉnh dòng có nhiều ơn gọi ở Phi Châu. Tôi rất phục vì đường hướng rât rõ ràng của Tỉnh dòng Congo khi nhìn về tương lai. Hiện nay tỉnh dòng Congo có khoảng 220 hội viên, nhưng tỉnh dòng đã đưa ra kế hoạch là 2050 sẽ tách thành 3 tỉnh dòng dựa trên số lượng con số ơn gọi phong phú và ổn định của mình. Cha Giám tỉnh Congo nhấn mạnh rằng để có một sự phát triển ổn định cần phải đặt nền trên một nền đào luyện tốt. Tỉnh dòng quan tâm thực sự tới các nhà đào luyện và nhân viên đào luyện.

Lúc 21 giờ có buổi thuyết trình và trưng bày tranh do một họa sĩ Sa-lê-diêng người Ba Lan thực hiện tại hội trường lớn.

Roma, 10.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB