Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Tài liệu làm việc

Tổng Tu Nghị 27: Tài liệu làm việc

Email In PDF.

(ANS - Roma): Vào buổi sáng ngày thứ hai ngày 10/3, Cha Manuel Cayo Giám Tỉnh Tỉnh Dòng bắc Achentina đã giới thiệu bằng máy chiếu tài liệu làm việc cho tu nghị. Tài liệu này cũng được đăng tải trên trang web: www. Sdb.org.


Tài liệu làm việc đã được ủy ban tiền tu nghị soạn thảo. Ủy ban này gồm các thành viên do Cha Bề Trên Cả chọn, với vị đứng đầu là điều hành viên Tu Nghị. Ủy ban gồm các hội viên từ các Tỉnh Dòng, khắp các vùng trên thế giới, cùng với Cha Bề Trên UPS. Đây là bản tóm kết từ 90 Tu Nghị Tỉnh của các Tỉnh Dòng, cùng những đóng góp cá nhân nhằm khai sáng những phân định và góp ý giúp Tổng Tu Nghị có thể vạch hướng cho các hội viên, cho các bạn trẻ và cho cả Giáo Hội.

Có thể nói được rằng: “Tài liệu làm việc này nhằm phản chiếu những tình huống khác nhau, và những cảm nhận khác nhau trong toàn Tu Hội, mà các Tu Nghị Tỉnh đã nêu lên, được dàn trải rộng khắp nhưng đồng quy về những vấn đề then chốt.

Sau đó, Cha Bề Trên Cả đã gợi ý khai sáng thêm bước ban đầu, và ngài tiếp tục góp ý thêm bằng nhiều cách khác nhau khi tài liệu được đem ra bàn luận.

Ủy ban đã làm việc theo phương pháp luận và tiến trình biện phân, giống như cách thế mà các Tu Nghị Tỉnh đã được mời gọi để thực hiện. Đó là: “lắng nghe – nghiên cứu – tìm đường hướng”. Tài liệu được phân chia làm 3 đề mục như được nói tới trong lá thư triệu tập của Cha Bề Trên Cả. “Nhà thần nghiệm trong Thần Khí- Ngôn sứ của tình huynh đệ - và Tôi tớ phục vụ giới trẻ”.

Mỗi đề mục chỉ có một mục đích duy nhất là nhằm giúp các hội viên và các cộng thể hiểu dễ hơn điều mà Tu Hội muốn nhắm tới bằng cách sống với chỉ huấn căn gốc của Tin Mừng.

Sự hoán cải là chủ đề được nhắc đi nhắc lại: Hoán cải tâm linh, hoán cải tình huynh đệ và hoán cải mục vụ. Các chủ đề khác cũng được lập lại nhiều lần, gồm có: “kế hoạch đời sống cá nhân và cộng thể, vai trò của Giám đốc, số lượng và phẩm chất của các hội viên trong cộng thể”. Nơi từng mỗi đề mục này phản ánh sự cố gắng làm đậm nét tính duy nhất sâu xa bên trong gắn kết cả 3 yếu tố đó lại với nhau.

Tài liệu cũng chỉ mới là bước khởi đầu. Một vài câu hỏi quan trọng được đặt ra trước khi tài liệu sẽ được chuẩn bị đúc kết. Đó là, các hội viên kỳ vọng điều gì hiện nay dựa trên chủ đề: “Trở về với chỉ huấn căn gốc của Tin Mừng và “trở về với căn tính của đời sống thánh hiến?” Có phải các hội viên cần có một khẳng quyết sống động và hiệu quả hơn? Hay còn có một kiến nghị khác? Chúng ta cũng cần nhớ rằng chúng ta có một bản văn tham chiếu đó là Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Vào ban chiều, một vài thành viên Tổng Tu Nghị, trong đó có Cha Bề Trên Cả, đã chia sẻ thêm một vài ý tưởng về phương pháp luận để làm việc “lắng nghe – nghiên cứu- tìm ra đường hướng”, về việc định hình tài liệu đúc kết, về những việc phải làm để tài liệu đúc kết được rộng rãi đón nhận, và về những gì nảy sinh trước đây, liên quan đến bài báo cáo của Cha Bề Trên Cả.

Sau khi Cha điều hành viên đưa vào một vài gợi ý soi sáng, cả hội nghị bỏ phiếu kín chấp thuận sử dụng phương pháp làm việc và phân định với 3 bước: “lắng nghe – nghiên cứu – và tìm đường hướng”.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ