Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cuộc Trao đổi đầu tiên của phiên họp Khoáng Đại

Tổng Tu Nghị 27: Cuộc Trao đổi đầu tiên của phiên họp Khoáng Đại

Email In PDF.

(ANS - Rome) – Ngày thứ năm 13.03.2014 có 3 phiên họp Khoáng đại. Trong phiên họp thứ nhất vào ban sáng, các thành viên Tổng Tu Nghị lắng nghe những kết quả làm việc của các ủy ban về tài việc phác thảo và về đề tài 2 (ngôn sứ của tình huynh đệ). Phiên họp đầu giờ chiều, các thành viên lắng nghe các báo cáo của các ủy ban về đề tài thứ 3 (Những người tôi tớ của giới trẻ)


Phiên họp Khoáng đại cũng xem xét những đề xuất của Ủy Ban Pháp Lý và việc bỏ phiếu thử các đề tài được trình bày ngày hôm trước.

Việc bỏ phiếu thử liên quan đến chức vụ Bề Trên Cả và Các Tổng Cố Vấn cho 2 nhiệm kỳ 6 năm, và việc sắp xếp một Ban Tổng Cố Vấn như hiện nay (Phó Bề Trên Cả, các Tổng Cố Vấn phụ trách các Ban Ngành, và các Tổng Cố Vấn Vùng).

Việc bỏ phiếu được thực hiện trước khi các thành viên Tổng Tu nghị đăng ký để phát biểu những suy nghĩ của họ.

Bằng cách này, họ tiếp tục vai trò đã được Tổng Tu Nghị 26 ủy thác là duyệt lại cấu trúc sinh động và quản trị trung ương của Tu Hội.

Đã có một cuộc trao đổi chân tình và sôi nổi với sự tham dự của nhiều thành viên Tổng Tu nghị. Cuộc trao đổi bàn đến việc sắp xếp ban Tổng Cố Vấn, và đặc biệt về vai trò của Tổng Cố Vấn Truyền Giáo.

Một số góp ý muốn minh định giữa sứ mệnh và chiều kích truyền giáo của ơn gọi Sa-lê-diêng, cũng như những hoạt động đặc thù của sứ mệnh mà đã được xác định rõ trong hiến luật hiện nay.

Việc Tổng Tu Nghị cần làm là chuẩn bị bản văn sau cùng. Vì lý do này, quy định của Tổng Tu Nghị yêu cầu thiết lập “một nhóm soạn thảo lấy từ một đại diện của mỗi Ủy Ban, và 2 hay 3 chuyên viên tiếng Ý được vị chủ tịch của Tổng Tu Nghị bổ nhiệm”.

Nhóm này sẽ “trách nhiệm soạn thảo văn bản sau cùng với những đề xuất của các ủy ban khi nghiên cứu vấn đề và những điểm trao đổi trong phiên họp Khoáng đại, yêu cầu bỏ phiếu thử về một số đề xuất đặc biệt, trình bày văn bản đã được chỉnh sửa cho phiên họp Khoáng Đại qua báo cáo viên, đưa ra những sự bổ sung và chuẩn bị bản thảo sau cùng”.

Các thành viên của ban soạn thảo gồm:

1. Ủy Ban 1: Cha Alexander Garces

2. Ủy Ban 2: Cha Esteban Ortiz

3. Ủy Ban 3: Cha David Albornoz Ủy

4. Ban 4: Cha Gildasio Dos Santos

5. Do Bề Trên Cả chỉ định: Cha Cristian Besso

6. Do Bề Trên Cả chỉ định: Cha Giuseppe Ruta

7. Do Bề Trên Cả chỉ định: Cha Stefano Vanoli

Ngày làm việc kết thúc với phiên làm việc của các ủy ban.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ