Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 15.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 15.03.2014

Email In PDF.

Trong giờ kinh sáng chúng tôi có Lectio Divina do Đức cha Sa-lê-diêng Enrico dal Covolo hướng dẫn. Ngài lấy đoạn Tin Mừng Mt 17,1-9 (Cuộc biến hình của Đức Giêsu) để giúp các thành viên Tổng Tu Nghị (TTN) 27 đào sâu mầu nhiệm ơn gọi thánh hiến dưới ba khía cạnh: lời kêu gọi - sự đáp trả - sứ mệnh.

Ủy ban soạn thảo tài liệu TTN 27 đọc bản đúc kết đề tài thứ hai trong cuộc họp khoáng đại sáng nay. Sau đó, hội nghị bỏ phiếu tham khảo về vai trò của Tổng Cố Vấn Truyền Thông. Ủy ban pháp lý trình bày cách thức bầu Bề Trên Cả (BTC), Phó BTC và các Tổng Cố Vấn.


Các ủy ban trình bày đường hướng cụ thể của đề tài thứ nhất theo các cấp độ hội viên, cộng thể và tỉnh dòng. Ủy ban soạn thảo bản văn sẽ làm bản tóm kết dựa trên bản đóng góp của các ủy ban.

Các thành viên bàn thảo về bản chất và vai trò của cố vấn miền. Các thành viên bỏ phiếu tham khảo về vai trò cố vấn miền. Kế đến, các thành viên bỏ phiếu tham khảo về cách thức bầu cử BTC.

Lúc 11 giờ 50 Đức Tổng Giám Mục Hon Tai Fai SDB (Tổng Thư Ký Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng) đến chủ tế và chia sẻ trong thánh lễ.

Sau thánh lễ, các Sa-lê-diêng trong miền Đông Nam Á - Úc Châu có bữa ăn trưa ngoài trời tại Pisana, với các món ăn Việt Nam. Có khoảng hơn 30 người trong vùng đến dùng bữa. Bầu khí rất vui tươi và ấm cúng tình huynh đệ. Cha Cereda, cha Klement, cha Filipperto cũng ghé chào thăm anh em.

Ban chiều thầy Tiến và thầy Nam chở các thành viên tỉnh dòng Việt Nam sang đại học UPS để thăm các cha đang học và làm việc tại đây. Chúng tôi dùng cơm tối với nhau, nói chuyện, rồi ra về.

Roma, 15.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB