Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Những kiến nghị được đưa ra

Tổng Tu Nghị 27: Những kiến nghị được đưa ra

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Ngày thứ sáu 14/3, hội nghị đã thông qua những đề cương của ngày hôm trước, và tiếp tục thảo luận về những đề nghị của Ủy ban pháp lý.


Cha Frisoli, phát ngôn viên, đã thay mặt ủy ban, khai sáng thêm một vài đường nét về phương pháp luận mà hội nghị tuân theo. Mọi đóng góp đều được lắng nghe và trân trọng. Tầm nhìn của các thành viên Tổng Cố Vấn và từ các Tỉnh Dòng cũng đều được lưu tâm.

Ủy ban đã lấy lại đường hướng của Tổng Tu Nghị 26, mời gọi rà soát lại cơ cấu sinh động của Tu Hội và guồng máy điều hành ở Trung Ương. “Trước hết, cần điều nghiên lại việc tổ chức và cơ cấu của các ban ngành nhằm phục vụ cho sứ mệnh Sa-lê-diêng của chúng ta, cách riêng 3 lãnh vực: Mục vụ giới trẻ, truyền giáo, và truyền thông xã hội cần được lưu tâm cách đặc biệt” (Trích trong lá thơ triệu tập của Cha Bề Trên Cả).

Đây là nhu cầu đầu tiên, cần được đáp ứng, bởi vì nếu có sự thay đổi nào trong Hiến Luật, cần phải được Tòa Thánh châu phê, trước khi chúng ta xúc tiến việc bầu cử. Vì lý do đó, những đề mục sau cần phải được để ý:

· Vai trò của Cha Bề Trên miền – thành viên ban Tổng Cố Vấn đã được Hiến Luật nêu lên, và sự tương thích của vai trò này với nhu cầu ngày hôm nay.

· Cách thức bầu chọn Cha Bề Trên Cả và Cha phó Bề Trên Cả.

· Trao trách nhiệm đặc trách gia đình Sa-lê-diêng cho một vị điều hành ở trung ương, phù hợp với chỉ dẫn của quy chế tổng quát.

· Xác định chức năng, bổn phận và căn tính của vị đặc trách truyền giáo và vị đảm trách truyền thông xã hội, cả khi những vai trò này được ủy nhiệm cho một vị trong ban tổng Cố Vấn.

Nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng, bao gồm: trình bày vấn đề - thảo luận trong hội nghị - và bỏ phiếu thăm dò để khảo sát. Có rất nhiều phát biểu đan xen, đặc biệt suy nghĩ lại vấn đề tổ chức và cơ cấu các phân ngành. Cha Bề Trên Cả cũng hướng dẫn để soi sáng thêm cho việc thảo luận và công việc mà hội nghị sẽ phải làm.

Cha Christian Besso và Cha Stefano Vanoli cũng thay mặt cho nhóm soạn dự thảo đã phát biểu thay cho nhóm. Nhóm này do Cha Esteban Ortiz làm trưởng nhóm. Hai vị trình bày đúc kết phiên làm việc đầu tiên và bản đúc kết cũng nêu ra phần dự thảo ban đầu của phương pháp “lắng nghe – nghiên cứu” về chủ đề cốt lõi “Nhà thần nghiệm trong Thần Khí”.

Tài liệu này dự trù sẽ không quá dài dòng. Tài liệu đó được trích dẫn khá phong phú từ cuốn sách “Don Bosco với Chúa” của Cha Ceria. Cũng có nhiều điểm được đưa ra để cho thấy “tính thần nghiệm” được hiểu theo phạm trù của Sa-lê-diêng. Nó phải được diễn nghĩa dưới ánh sáng của Tin Mừng và dưới nhãn quan đặc sủng Sa-lê-diêng.

Cha Bề Trên Cả cũng góp ý để soi sáng thêm, khi ngài đề nghị một vài điểm khởi đầu giúp nhóm dự thảo làm việc.

Ngài mời gọi chúng ta hãy nhìn vào tổng thể đề tài của Tổng Tu Nghị 27 “ Chứng tá cho những chỉ huấn căn gốc của Tin Mừng”, với khung quy chiếu là tông huấn “niềm vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Việc này sẽ cống hiến cho chúng ta một cơ hội giá trị giúp toàn Tu Hội cùng đồng hành với Giáo Hội.

Tu Hội chúng ta phải tiếp tục ước mơ và “Điều quan trọng là chúng ta phải biến những gì riêng tư của chúng ta thành mơ ước của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cùng với sự lựa chọn truyền giáo của ngài”. Nó cũng tương hợp với giấc mơ của Don Bosco, được quảng diễn trong lửa nhiệt tình tông đồ của ngài “xin cho tôi các linh hồn”.

Chúng ta cũng phải cẩn trọng khi sử dụng từ ngữ, liên hệ với nguyên gốc của nó. Cụm từ “Nhà thần nghiệm trong Thần Khí” không phải chỉ giới hạn trong sự trải nghiệm về Thiên Chúa, nhưng còn cả những trải nghiệm về tình huynh đệ và sứ vụ mục tử. Điều đó sẽ giúp đảm bảo duy trì “ơn đồng nhất” (Grace of unity) mà chúng ta rất cần đến.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ