Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Hai 17.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 17.03.2014

Email In PDF.

Trong ngày đầu của tuần lễ mới, chúng tôi bắt đầu với việc thảo luận nhóm về đường hướng cụ thể của đề tài thứ hai “Ngôn sứ của tình Huynh đệ”. Đây là tuần lễ làm việc nghiêm túc để hoàn thành bản văn đúc kết của Tổng Tu Nghị (TTN) 27. Tuần tới chúng tôi sẽ bắt đầu tuần lễ bầu cử vị Tân Bề Trên Cả (BTC) và Ban Tổng Cố Vấn.

Các nhóm làm việc riêng và thảo luận về hiện trạng và nguyên nhân của đời sống thánh hiến của đề tài thứ 2 để đưa ra những đường hướng cụ thể. Chúng tôi làm việc cho đến 12 giờ 30.

Ban soạn thảo văn bản của TTN 27 sẽ tổng hợp tất cả bản đúc kết của các nhóm để đưa ra tài liệu chính thức cho các thành viên bàn thảo.


Hôm nay có giải bóng rổ giữa các Sa-lê-diêng Châu Á và Châu Mỹ La Tinh. Tỷ số chung kết 24-18 nghiêng về các anh em Sa-lê-diêng Châu Á. Các hội viên ở hai vùng tham dự rất hăng say, một số Giám tỉnh và đại biểu lớn tuổi làm cổ động viên cho hai đội.

Ban chiều chúng tôi có cuộc họp khoáng đại. Thư ký đọc bản tóm kết cuộc họp khoáng đại vào thứ Bảy vừa qua. Cha BTC Pasqual Chavez phát biểu đôi lời về tiến trình làm việc của TTN để hướng các thành viên đi vào mục tiêu.

Các thành viên tiếp tục bàn thảo về cách thức đề bạt, bầu cử cha BTC và các tổng cố vấn. Việc tái cấu trúc các ban ngành trung ương được đem ra bàn thảo đến 17 giờ.

Chúng tôi nghỉ giải lao 30 phút. Đây là những giây phút thoải mái của các thành viên và cũng là dịp để trao đổi ý kiến, thăm hỏi nhau.

Sau đó, chúng tôi làm việc nhóm cho đến giờ kinh chiều. Cha Raphael Jayapalan, Giám tỉnh Chennai - Ấn Độ, ban huấn từ tối. Ngài giới thiệu đôi lời, sau đó ngài chiếu cuốn phim khoảng 15 phút nói về các hoạt động của tỉnh dòng.

Có thể xem tỉnh dòng Chennai là tỉnh dòng mạnh nhất của Tu Hội hiện nay. Tỉnh dòng Chennai có 371 hội viên, gần 70 công cuộc: đại học (kỹ thuật, mass media), trường học, giáo xứ, các công cuộc bác ái xã hội (viện mồ côi, viện chăm sóc người già, viện chăm sóc trẻ em nhiễm HIV...). Phải nói rằng một tỉnh dòng có nội lực mạnh và năng động. Không phải mạnh từ con số bên ngoài, nhưng là nội lực từ chính bên trong: tinh thần của mỗi hội viên. Nhất là đường hướng, kế hoạch của tỉnh dòng rất rõ ràng. Tôi vẫn thường gặp gỡ và nói chuyện với cha Raphael để học hỏi những kinh nghiệm tuyệt vời từ tỉnh dòng Chennai. Ngài chia sẻ với tôi rằng trong thời gian sắp tới sẽ có một tỉnh dòng mới được tách ra. Kế hoạch mỗi nhiệm kỳ 3 năm được nghiên cứu và định hướng rất rõ ràng từ Giám tỉnh và ban cố vấn sau khi tham khảo ý kiến các hội viên và sau khi nắm bắt tình hình. Giám tỉnh và ban cố vấn làm việc chung với nhau rất chặt chẽ và hổ tương nhau. Đây thực sự là mẫu gương cho mỗi người chúng ta.

Tỉnh dòng Chennai được các Bề trên trung ương khen ngợi về ba điểm nổi bật sau:

· Có rất nhiều công cuộc cho người nghèo,

· Các hội viên làm việc rất chăm chỉ,

· Các nhà đào luyện được giám tỉnh đến ban cố vấn quan tâm rất nhiều, cách riêng tỉnh dòng đặt ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn phẩm chất nhân viên đào luyện. (Đây là điều sống còn của tỉnh dòng. Phẩm chất của những thế hệ Sa-lê-diêng tương lai tùy thuộc ở các nhà đào luyện).

Các thành viên TTN 27 dành cho cha giám tỉnh Chennai hai tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Tất cả đều thán phục vì những công cuộc Sa-lê-diêng của tỉnh dòng Chennai dành cho giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt những trẻ nghèo.

Ba điểm son mà tỉnh dòng Chennai đạt được là mẫu gương cho tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam. Chúng ta cố gắng vươn tới trong tương lai.

Roma, 17.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB