Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Tiếp tục làm việc dựa trên những kiến nghị

Tổng Tu Nghị 27: Tiếp tục làm việc dựa trên những kiến nghị

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Sáng thứ bảy 15/3, Đức Giám Mục Enrico dal Covodo, Giám Đốc Đại Học Giáo Hoàng Laterano, đã hướng dẫn bài nguyện ngắm Lectio divina, dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay. Sau đó, hội nghị đã có một phiên làm việc dày đặc. Tiếp theo là Thánh lễ, do Tổng Giám Mục Savio Hon Tai Fai chủ sự. Ngài là Thư ký của Thánh Bộ Rao giảng Tin Mừng.

Công việc đầu tiên trong nghị trình, luôn luôn là lược lại (bằng tiếng ý) những vấn đề nêu ra của ngày hôm trước, đồng thời cũng có bản tóm tắt bằng Tiếng Anh. Đây không phải chỉ là một động thái mang tính thủ tục, bởi vì các đại biểu đã cẩn thận lắng nghe, và ngày hôm nay tiếp tục góp ý để khai sáng thêm những vấn đề trước khi biểu quyết.


Kế tiếp, hội nghị nghe báo cáo của ủy ban soạn thảo tóm kết quy trình “lắng nghe và điều nghiên” về đề tài thứ hai “Ngôn sứ của tình huynh đệ”. Các đại biểu đã mau mắn và cẩn trọng vạch ra dự thảo để tóm kết cho đề tài này. Mọi người quan tâm hơn để có thể đề ra những tư tưởng chính yếu, hơn là để ý đến hình thức của tài liệu.

Cha Christian Besso và Cha David Albornoz đọc cho mọi người nghe bản dự thảo, thay cho nhóm. Hội nghị đã cho một tràng pháo tay dòn dã diễn tả sự đánh giá cao đối với bản dự thảo này.

Nhìn lại văn bản đúc kết, các ủy ban cũng lại bắt đầu làm việc quy chiếu về chủ đề cốt lõi đầu tiên “Nhà thần nghiệm trong Thần Khí”. Các trình thuật viên của các nhóm đã báo cáo kết quả làm việc nơi nhóm mình cho hội nghị.

Bước tiếp theo, các vấn đề được thảo luận liên quan đến ủy ban pháp lý. Trước hết, hội nghị đã bỏ phiếu thăm dò trong việc bầu chọn một vị Tổng Cố Vấn đặc trách truyền thông xã hội.

Sau đó, hội nghị đã nghe trình bày các văn bản hướng dẫn phương pháp bầu chọn các vị Tổng Cố Vấn đặc trách các lãnh vực, và bầu chọn các Bề Trên miền. Phương pháp đặt ra, là luôn luôn tuân theo những quy chuẩn đã được nói tới trong Hiến Luật và Quy chế tổng quát. Phương pháp này vạch hướng và trợ giúp hội nghị trong việc phân định tiến đến việc bầu chọn.

Hội nghị cũng có cơ hội để giám định phần vụ và vai trò của các Tổng Cố Vấn, Bề Trên miền, và thẩm định lại phương thức bầu chọn Bề Trên Cả và phó Bề Trên Cả.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ