Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Đào luyện liên tục và các trung tâm của vùng

Tổng Tu Nghị 27: Đào luyện liên tục và các trung tâm của vùng

Email In PDF.

(ANS – Rôma) - Để trả lời một câu hỏi của Tu Nghị, cũng như để đáp lại bài báo cáo của Cha Bề Trên Cả, cha Francesco Cereda, Tổng Cố Vấn Đào Luyện và cũng là Điều Hành Viên của Tổng Tu Nghị, đã không ngần ngại ghi nhận rằng đào luyện liên tục là một lãnh vực mà chúng ta thường có nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, cha cũng nói rằng “hoàn cảnh thì hay thay đổi và phụ thuộc nhiều vào các tỉnh dòng. Chúng ta đang đi trên một cuộc hành trình dài.”

Nhận xét trên đây đã phần nào gợi hứng cho bài Huấn Từ Tối (ngày 13 tháng 03) của cha Fr Jaime Morales, Giám Tỉnh tỉnh dòng Colombia – Bogota. Cha Morales đã nói về tình hình của Vùng Liên Mỹ Châu, nơi có các trung tâm đào luyện liên tục, dành cho tất cả các Sa-lê-diêng vùng Châu Mỹ. Một trung tâm đào luyện liên tục đã được mở ở Quito, Ecuador. Một trung tâm đào luyện chuyên biệt của Vùng dành cho các thầy sư huynh(CRESCO) cũng được mở ở thành phố Guatemala; trung tâm này được các giám tỉnh của 2 Vùng Mỹ Châu đứng ra tổ chức. Và một trung tâm khác có tên Don Bosco Hall cũng được mở ở tỉnh dòng San Francisco.


Sáng kiến đầu tiên xuất hiện vào những năm đầu thập niên 70, sau Tổng Tu Nghị Đặc Biệt, và đã dẫn tới sự ra đời của trung tâm ở Quito. Cha Morales nói rằng “việc đào luyện ban đầu và liên tục của các Sa-lê-diêng trong vùng đã và đang trở thành mối quan tâm liên lỷ của các giám tỉnh kể từ khi 2 Miền của Mỹ Châu được thành lập.”

Sau 38 năm kể từ ngày thành lập năm 1974, trung tâm ở Quito đã được nhờ rất nhiều từ chuyên môn của cha Fernando Peraza Leal, “một người cha và thầy, có lòng đam mê giảng dạy, nhưng trên hết là một tấm gương và chứng nhân sống động và nhiệt thành.” Qua cha, Trung Tâm được thừa hưởng một phong cách, một phương pháp sự phạm, một phương pháp học hỏi về Don Bosco, được truyền tải qua nhiều khóa học về sinh động Sa-lê-diêng, được tổ chức tại Trung Tâm. Đó là những khóa học về Sa-lê-diêng, khóa huấn luyện dành cho các giám đốc mới, khóa huấn luyện nhân viên đào luyện, khóa chuẩn bị cho các phó tế trước khi chịu chức linh mục, các cuộc gặp gỡ của Ban Mục Vụ Giới Trẻ, các cuộc gặp gỡ của các cha xứ, và cuối cùng là khóa học về đồng hành thiêng liêng.” Cho tới nay, Trung Tâm đã tổ chức được 585 khóa học với sự tham dự của gần 17 ngàn người.

Một trung tâm đào luyện chuyên biệt của Vùng dành cho các thầy sư huynh(CRESCO) được khởi sự năm 1995. Trung tâm này tập trung vào việc đào luyện chuyên biệt cho các thầy sư huynh Sa-lê-diêng; trung tâm đã tránh gây lầm lẫn là đang huấn luyện các thầy về mặt chuyên môn công việc.

Sáng kiến thứ 3 là việc thành lập Don Bosco Hall ở Berkeley, nhắm tới việc đào luyện liên tục cho các hội viên sử dụng Tiếng Anh, về các môn học Sa-lê-diêng. Kế hoạch nổi bật của trung tâm này là Số Hóa (digitization), tái ấn bản và tái phát hành tờ Tạp Chí Học Tập về Sa-lê-diêng (www.SalesianJournal.org). Một kế hoạch khác cũng không kém phần quan trọng là bộ sách do cha Arthur Lenti viết, có tên Don Bosco: Lịch Sử và Đoàn Sủng, được xuất bản lần đầu tiên bằng Tiếng Anh, sau đó được chuyển ngữ sang Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Ý.

Đại Quang, SDB chuyển ngữ