Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Đối thoại trong Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Đối thoại trong Tu Nghị

Email In PDF.

(ANS - Roma) - Trong các phiên họp ngày 7 và 8 tháng 3 vừa qua, các ủy ban và các cá nhân đại biểu Tu Nghị đã đệ trình tất cả 41 câu hỏi. Những câu hỏi này đã được chính Cha Bề Trên Cả và các Bề Trên Tổng Cố Vấn trả lời. Kết quả của sự trao đổi đối thoại này được tải trên trang Web. Sdb.org.


Các câu hỏi dàn trải ra với nhiều đề tài, và cũng dẫn tới một bức tranh toàn cảnh thực tiễn và đáng tin của toàn Tu Hội. Cha Bề Trên Cả đã nói: “Nhìn vào các dữ liệu thống kê, Cha cảm thấy lạc quan. Các Hội dòng khác cũng cảm nhận được chiều hướng tăng triển của chúng ta, và lá thư tích cực từ Thánh Bộ Đời sống Thánh Hiến – và các Hiệp Hội Tông Đồ cũng nêu lên điều này. Ngoài ra, không có sự phân rẽ. Nếu có sự giảm sút ơn gọi ở một vài nơi nào đó, thì cũng có sự nở rộ ơn gọi ở những vùng khác. Cha cũng có thể ghi nhận nhiều khía cạnh còn nan giải, nhưng vẫn có những tín hiệu lạc quan.”

Có nhiều phúc đáp được các Tổng Cố Vấn phụ trách các phân ngành giải trình . Những phúc đáp này giúp phác thảo một cái nhìn tổng quan về Tu Hội trên toàn thế giới.

Nhiều hạn từ được lập đi lập lại để khích lệ và động viên các thành viên hướng về tương lai, đối diện trước những đòi hỏi phải cải cách mục vụ (pastoral conversion). Đây là hạn từ mà Thượng Hội Đồng Giám Mục La Tinh lần thứ 5, tổ chức tại Aprecida (tháng 5 năm 2007 ) đã bắt đầu sử dụng, diễn tả một phương pháp mục vụ mới, nhằm thực hiện sứ mệnh vượt trên những khuôn khổ cố hữu nặng tính cơ cấu và mang tính hành chánh.

Sự liên đới giữa các Sa-lê-diêng và người đời được đề cập tới, khi so sánh giữa quá khứ và những viễn cảnh tương lai “Không có người đời, đời sống thánh hiến của chúng ta sẽ không có tương lai. Đây không phải là một giải pháp mang tính tình huống chắp vá, nhưng vấn đề ở chỗ là chính ơn gọi và sứ mệnh của họ (…)”. Tiếc thay, không ít anh em hội viên chúng ta cảm thấy sự hiện diện của người đời là một mối đe dọa, bởi vì họ đòi chúng ta làm những gì chúng ta phải làm. Đó là: không phải chúng ta điều hành những công việc, nhưng chúng ta phải thực hiện những trách vụ mang tính giáo dục và mục vụ.

Tổng Tu Nghị 27 tự nó cũng nêu ra câu hỏi: “Có phải Tổng Tu Nghị chỉ giới hạn tập trung vào việc suy tư một chủ đề duy nhất? Chúng ta cần phải soạn thảo ra một tài liệu với chủ đề được nói tới, hay là chúng ta cần soạn ra một kế hoạch 6 năm cho Tu Hội?”

Cha Bề Trên Cả trả lời “Không phải chỉ đóng khung trong một chủ đề, nhưng chúng ta cần đưa ra một vạch hướng chuyên biệt cho toàn thể đời sống và sứ mệnh của chúng ta”. Đời sống của Tu Hội cần được nhìn dưới nhiều góc độ và chiều kích khác nhau. Có một cái nhìn tổng thể từ một quan điểm đặc thù, đó là dựa trên căn gốc của Tin Mừng. Vì thế chúng ta đừng cứng ngắc với một chủ đề duy nhất, bởi lẽ, Tu Nghị không phải là một cuộc hội thảo chuyên đề hay chỉ là một hội nghị. Điều mà chúng ta cần phải xoáy sâu vào chính là căn tính, là nguyên động lực và làm sao để cho Tu Hội chúng ta được trổ sinh hoa trái dồi dào. Có nhiều chọn lựa khác mà chúng ta phải thực hiện, đó là những chọn lựa chúng ta thấy quan trọng hơn, và có thể cổ súy cho những nỗ lực nhằm thay đổi, chứ không phải chỉ là giả vờ giải quyết những thách đố mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có thể điều hành tốt, khi biết Tu Hội sẽ cần phải đi đến đâu và như là một hệ quả, chúng ta phải biết điều hướng những nguồn lực của chúng ta đi về đâu.”

Văn Hào, SDB chuyển ngữ