Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng TTN 27: Mạng lưới Don Bosco (DBN) tổ chức hội nghị tập trung vào Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO)

TTN 27: Mạng lưới Don Bosco (DBN) tổ chức hội nghị tập trung vào Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO)

Email In PDF.

(ANS - Roma) – Vào chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng Ba, khoảng chừng 70 Giám tỉnh đang tham dự Tổng Tu Nghị đã tham dự hội nghị tập trung vào Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO), khả năng xây dựng, và việc hỗ trợ của Gia đình Sa-lê-diêng. Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO) là một thực thể, hiện hữu mang tính pháp lý hay hình thức nào khác, đã được thiết lập và thuộc về Tỉnh Dòng, hoàn toàn phục vụ đoàn sủng Sa-lê-diêng trong Tỉnh Dòng.


Hội nghị do mạng lưới Don Bosco (DBN), Tổng Cố Vấn Sa-lê-diêng, và VIS (Tình Nguyện Quốc tế cho sự Phát triển) tổ chức. Những thành viên tham dự từ Tổng Tu nghị phần lớn đến từ Châu Phi, Trung Mỹ, và các vùng Đông Á Châu Đại dương. Các đại diện của Mạng lưới Don Bosco là Joanna Stozek - Chủ tịch; Katarzyna Dumanska - Tổng thư ký; và Wojciech Mroczek - chuyên viên phối hợp của Mạng lưới. Các Tổng cố vấn tham dự hội nghị gồm có thầy Jean Paul Muller, cha Václav Klement, và cha Guillermo Basanes; và từ VIS thì có Nico Lotta - tân chủ tịch, cha Guido Errico - phó chủ tịch, Ivan Toscano và Riccardo Giannotta - là những chuyên viên quản lý dự án, và Gianpaolo Gullotta từ Don Bosco Nel Mondo.

Joanna Stozek đã chào đón mọi người và chia sẻ một cách ngắn gọn về sứ mệnh và tầm nhìn của Mạng lưới Don Bosco. Bà đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cộng tác chủ yếu dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như sự kiên quyết mạnh mẽ là sẽ chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Wojtek Moroczek, chuyên viên phối hợp của Mạng lưới Don Bosco, đã trình bày về kết quả của cuộc họp gia đình Sa-lê-diêng về vấn đề tài trợ vào tháng Giêng vừa qua. Ông đã làm rõ về hai điểm then chốt: khơi dậy sức mạnh nơi người trẻ, và những quyền của trẻ em, ông cho rằng gia đình Sa-lê-diêng có thể cùng nhau làm việc liên quan đến các vấn đề tài trợ cả ở mức độ địa phương cũng như quốc tế. Ông đã đưa ra những ví dụ ở Mozambique và Zambia, nơi các người Sa-lê-diêng SDB và FMA đã cố gắng thực hiện một số thay đổi về chính sách trên tầm mức quốc gia vì lới ích của người trẻ.

Vào năm 2013, tất cả các Văn phòng Kế hoạch và Phát triển đã trả lời một khảo sát do Mạng lưới Don Bosco và Tổng Cố vấn phối hợp thực hiện. Như một câu trả lời trực tiếp cho những nhu cầu và mong đợi gợi lên trong bản khảo sát, Mạng lưới Don Bosco đã hình thành nên một khuân mẫu về việc xây dựng khả năng của Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển, gồm những cuộc họp theo vùng, đào tạo các nhân sự cho các Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển, tạo diễn đàn trao đổi thông tin trên mạng, một chiến lược tích cực trong các cấu trúc của gia đình Sa-lê-diêng, xây dựng khả năng cho các Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển cần thiết, và phát triển chiến lược tài trợ cho các Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển ở mức độ địa phương.

Như là một ví dụ rất cụ thể và thực tế về kế hoạch hỗ trợ của Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển, Ivan Toscano và Riccardo Giannotta từ VIS đã trình bày một kế hoạch bốn năm về xây dựng khả năng của Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển ở các nước ACP (Châu Phi, Caribe, và Thái Bình Dương) đã đang thực hiện từ đầu năm 2014. Mục đích chính của kế hoạch này là kiện cường khả năng của các Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển, giúp các Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển phối hợp và cộng tác với nhau và chia sẻ những thực hành tốt.

Hội nghị rất thành công và đã mở ra nhiều khả thể cho sự cộng tác giữa Mạng lưới Don Bosco và các Tỉnh Dòng đang làm việc với giới trẻ trên khắp thế giới.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ