Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 21.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 21.03.2014

Email In PDF.

Hôm nay chúng tôi họp khoáng đại hầu như cả ngày. Sau khi đọc kinh và lắng nghe Lời Chúa, cha Bề Trên Cả (BTC) giới thiệu hai Sơ FMA (một Sơ sẽ là điều hành viên TTN 23 của các FMA sắp tới và sơ Tổng Thư ký) đến tham dự ngày làm việc của TTN 27 để học hỏi cách thức sử dụng hệ thống kỹ thuật điện tử, nhất là phương pháp bỏ phiếu điện tử của TTN 27. Cha BTC Pasqual Chavez cám ơn sự hiện diện của hai Sơ, cách đặc biệt ngài cám ơn Mẹ Tổng Quyền Yvonnes. Ngài nói rằng mỗi ngày Mẹ Tổng Quyền Yvonnes vẫn gọi điện hỏi thăm tin tức về TTN 27.

Cha Fabio Attard trình bày cuốn cẩm nang về mục vụ giới trẻ mới được xuất bản. Ngài trình bày những nét mới trong cuốn cẩm nang này, đó là nhấn mạnh tới việc loan báo Tin Mừng trong việc giáo dục. Cha Fabio đã trình bày rất rõ ràng và mạnh lạc đường hướng mục vụ giới trẻ trong thời gian sắp tới.


Sau đó các thành viên góp ý về bản đúc kết đề tài thứ nhất cho đến giờ ăn trưa. Mỗi người chỉ được 3 phút phát biểu. Những phát biểu rất thực tế.

Hôm nay có trận đấu giải bóng rổ giữa miền Châu Phi và Châu Mỹ. Tỷ số 25-12 nghiêng về các Sa-lê-diêng miền Châu Mỹ.

Chúng tôi tiếp tục họp khoáng đại để bỏ phiếu về các tái cấu trúc miền Châu Âu và sau đó họp nhóm để hoàn tất nội dung đề tài thứ 3.

Tối nay trong bữa cơm tôi có dịp ngồi nói chuyện với hai cha giám tỉnh Hàn Quốc và Ba Lan về sứ mệnh hoạt động Sa-lê-diêng của các vị.

Roma, 21.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB