Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Năm 20.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 20.03.2014

Email In PDF.

Cuộc họp Khoáng đại sáng nay bàn thảo về việc tái cấu trúc miền Châu Âu, về bầu cử các Bề Trên Vùng, thời gian phục vụ của cha Bề Trên Cả (BTC) và Ban Tổng Cố Vấn. Có một số vấn đề cần nhiều thời gian để bàn thảo hầu làm sáng tỏ qua việc đóng góp ý kiến của các thành viên.


Chúng tôi đang ở những ngày kết thúc các đề tài của Tổng Tu Nghị (TTN) 27 để soạn thảo văn bản chính thức. Công việc cũng khá nhiều trong tuần này, vì tuần tới các thành viên bắt đầu vào tuần lễ “phân định và bầu cử” cha BTC, đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco, và ban tổng cố vấn. Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam cũng đang đồng hành với Tu Hội trong sự kiện quan trọng của TTN 27 và việc bầu cử sắp tới trong cầu nguyện.

Sau cuộc họp khoáng đại, chúng tôi làm việc theo nhóm cho đến bữa trưa. Hôm nay có giải bóng đá giữa hai đội Châu Á và Châu Phi. Tỷ số 5-4 nghiêng về Phi Châu. Chúc mừng các Sa-lê-diêng miền Phi Châu.

Chúng tôi trở lại với cuộc họp khoáng đại lúc 15 giờ 30 để bàn việc tái cấu trúc các miền Châu Âu. Sau đó, hội nghị lắng nghe bản góp ý về bản văn đúc kết của đề tài thứ 2 và những ý kiến của các thành viên.

Huấn từ tối nay do Giám Tỉnh Mỹ (phía Tây) và Giám Tỉnh Mexicô cùng lên chia sẻ công cuộc phục vụ người nghèo mà hai tỉnh dòng đã hợp tác làm việc. Công cuộc đem lại nhiều ích lợi cho những người nhập cư.

Roma, 20.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB