Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Tìm thánh ý Chúa và vâng phục

Ký sự TTN 27: Tìm thánh ý Chúa và vâng phục

Email In PDF.

Sự kiện lớn nhất trong tuần vừa qua là quyết định của Tổng Tu Nghị (TTN) sát nhập ba vùng Âu Châu [Bắc, Nam, và Ý –Địa Trung Hải] thành hai Vùng là Âu Châu và Địa Trung Hải. Tiến trình phân định và quyết định này giúp con có một cái nhìn sâu sắc hơn về việc tìm thánh ý Chúa và vâng phục như được diễn ra trong TTN cũng như cảm nhận của mình về sự kiện này.

Thực thế, ngay từ buổi đầu khi đến, chúng con có nhận được tài liệu kết quả đánh giá về cơ cấu trung ương, và cha Bề Trên Cả Chavez cũng đã phân tích những lý do cần tái cấu trúc lại Âu Châu mà quý Bề Trên và anh em đã được tường trình. Thế nhưng, trong tiến trình đi đến quyết định, không hẳn mọi người đã đồng tình.


Chính vì thế, Ban Pháp Chế của TTN soạn ra đề nghị để trao đổi và bỏ phiếu thăm dò, và trình bày đủ các lý do để giữ nguyên hiện trạng. Các thành viên TTN thuộc ba vùng Âu Châu này họp riêng để bỏ phiếu tham khảo riêng với kết quả là 43 thuận giữ nguyên trạng, 29 đề nghị thay đổi. Việc bàn luận cũng hạn chế trong đó. Vì thế, khi bỏ phiếu “thăm dò” thì hơn một nửa cũng đồng tình giữ nguyên trạng [101 vs. 95, với 6 không ý kiến]. Tuy số phiếu giữ nguyên trạng là đa số, nhưng con số gần một nửa không đồng ý cũng nói lên một cái gì đó.

Hôm sau, vào buổi sáng, có lần bỏ phiếu thăm dò đợt hai [có thêm ô: đồng ý nhưng sửa chữa], cha Bề Trên Cả lấy lại tài liệu đã tham khảo của các giám tỉnh, tỉnh dòng Âu Châu [khác với thăm dò trực tiếp trong TTN mấy ngày qua], các hội viên trong vùng, các ban cố vấn tỉnh, và nhất là 3 lần bỏ phiếu của Ban Tổng Cố Vấn khi học hỏi đề tài này trong suốt hơn 2, 3 năm vừa qua, đều nhất trí phải thay đổi [15/15]. Vấn đề Cha Bề Trên Cả nêu lên, đây không phải là vấn đề sát nhập thành 2, hay là vẫn giữ 3 [mà theo Cha Giám tỉnh của chúng ta, thì không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hội viên tỉnh dòng, vì mỗi tỉnh dòng vẫn có sự tự lập riêng!], nhưng là thay đổi “lối suy nghĩ, lối hành động, lối sống” nơi từng hội viên và của tỉnh dòng. Giữ nguyên hiện trạng, chắc chắn sẽ không có gì thay đổi! Trong khi, đời sống thánh hiến tại Âu Châu lại đang dần mất sức hấp dẫn, không còn lôi kéo được người trẻ, chỉ lo sao cho công cuộc còn tiếp tục tồn tại, hy sinh rất nhiều đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện của cá nhân hội viên. Rồi mỗi năm có tới 360 hội viên mất đi mà số tập sinh rất ít. Đương nhiên, vai trò giáo dân là quá quý, nhưng phải có lối suy nghĩ và hành động khác! Kế hoạch Âu Châu dường như chỉ mới có bắt đầu với kết quả khá chậm.

Sau khi lắng nghe trình bày của Bề Trên Cả, TTN đã dành ít thời gian suy nghĩ và rồi bỏ phiếu thăm dò. Kết quả là ngược lại, chỉ có 71 đồng ý giữ nguyên trạng [3 vùng] và 123 không đồng ý giữ nguyên hiện trạng. Ngay lập tức, đề nghị lập 2 vùng [tức là sát nhập] đã được đưa lên màn hình [mà trước đó chưa có], và đề ra để thăm dò với kết quả là đồng ý sát nhập thành 2 vùng.

Tiến trình đi đến quyết định này cũng khiến con và một số thành viên suy nghĩ khá nhiều. Hẳn nhiên, đây không phải là phía đa số hay thiểu số, và hẳn rằng chẳng hội viên nào thấy vui vẻ khi phải sát nhập, đúng hơn còn phải chia sẻ ưu tư trước hiện trạng trần thế hóa tại Âu Châu. Nhẽ ra công cuộc phải mở rộng chứ sao lại đóng lại! Người trẻ khắp nơi đang mời gọi Sa-lê-diêng dấn thân! Nhưng Âu Châu giờ đây đã trở thành đại lục cần được “tái truyền giáo”, cần những con người mới, quyết liệt hơn. Người địa phương phải “tự canh tân” mình trước khi có sự “tiếp viện” rất cần thiết [như đã diễn ra trước đây nơi các xứ truyền giáo].

Điều quyết liệt nhất là TTN qua quyết định không dễ đi tới đồng thuận này là mời gọi anh em canh tân trước hết chính căn tính đoàn sủng Sa-lê-diêng [đời sống cộng đoàn thánh hiến không được để phân mảnh, mạnh ai nấy làm nữa, dù có nhân danh công việc tông đồ mà thực chất là cá nhân chủ nghĩa].

Phải chăng đó cũng là điều nhắc nhở cho chính anh em SDB chúng ta? Anh em ở Vùng Âu Châu đi trước chúng ta, đang gặp phải thách đố và dám quyết định để chuyển mình để mỗi người hãy trở thành những nhà thần nghiệp, gặp gỡ được Thiên Chúa, sống hết lòng vì cộng thể và vì sứ mệnh cộng thể [chứ không phải công tác tông đồ mình tự đảm nhận, không theo kế hoạch cộng thể].

Chúng ta cầu mong và cũng sẵn sàng hỗ trợ [như đang diễn ra rất thành công tại Hungaria với một anh em hiện làm giám đốc cộng thể, hai anh em Việt Nam làm Giám đốc ở tỉnh dòng San Francisco [và 3 anh em VN trong Ban Cố Vấn Tỉnh này]. Đồng thời, con thiết nghĩ, chúng ta cũng sẽ có hay sắp có những quyết định quyết liệt như thế, như cha giám tỉnh trao đổi với con: “Mời gọi từng cá nhân anh em quyết tâm thay đổi, sống Hiến Luật triệt để, hiệp thông với anh em để cùng nhau can đảm dấn thân, các cơ cấu rồi sẽ tới!” Những công cuộc hay những anh em đang làm việc lẻ loi chắc chắn sẽ cảm nhận thách đố này mạnh hơn và sẽ tự mình đề xuất với bề trên cấu trúc lại công cuộc của mình để bảo đảm đời sống cộng đoàn trước khi để Bề trên sẽ phải đề xuất. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước như Chúa Thánh Thần mời gọi trong lịch sử hiện nay.

Thịnh Phước, SDB