Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Định dạng mới về Châu Âu

Tổng Tu Nghị 27: Định dạng mới về Châu Âu

Email In PDF.

(ANS-Roma) - Tổng Tu Nghị 26 đã xin Cha Bề Trên Cả và ban Tổng Cố Vấn “xác định lại bản chất và mục tiêu của những can thiệp Tu hội nhằm đổi mới sự hiện diện Salêdiêng tại Âu Châu.”


Đây là việc ưu tiên trong chương trình làm việc của Cha Bề Trên Cả và ban Tổng Cố Vấn. Phiên họp các Giám Tỉnh Âu Châu tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2008 đã xác định ba lãnh vực cần quan tâm để có thể phục hồi sức sống Salêdiêng tại Âu Châu:

1. Tái hồi phục đoàn sủng tại Âu Châu như đã có trước đây.

2. Tái cơ cấu các công cuộc.

3. Gửi đến các nhà truyền giáo.

Đây là điểm khởi dẫn giúp Tổng Tu Nghị 27 khảo sát lại tình thế , trước hết nơi ủy ban pháp lý và sau đó được bàn thảo khá nhiều lần nơi hội nghị. Điều này liên kết chặt chẽ với vấn nạn về việc tái định dạng lại các miền ở Âu Châu.

Câu hỏi về việc tái định dạng Âu Châu, đã được ban Tổng Cố Vấn nghiên cứu trong các phiên họp vào mùa hè và mùa đông năm 2013. Vấn đề cũng được tham vấn bởi các giám tỉnh các tỉnh dòng Âu Châu. Các cuộc nghiên cứu khai mào này đã vạch ra hướng thiết lập hai miền, và các thành viên Tổng Tu Nghị cũng đã biết về các kết quả nghiên cứu này.

Nhiều yếu tố để cân nhắc: Trước hết tiến trình sát nhập và tái định dạng cơ cấu đã rõ ràng, và các tỉnh dòng ở Âu Châu đã đồng thuận; thứ đến, việc phân chia Âu Châu làm ba miền như hiện nay đã thay đổi đáng kể khi cấu trúc lại các tỉnh dòng ở Tây Ban Nha (năm 2014), tỉnh dòng Pháp và Nam Bỉ (2008), và các tỉnh dòng ở Italia (2008). Rồi sự giảm sút nhanh chóng con số các hội viên khắp Âu Châu; sự già nua của các tỉnh dòng Âu châu; hiện nay đã có sự tái định dạng các miền một cách tiềm mặc; nhu cầu phát huy và củng cố sự liên đới giữa các tỉnh dòng để làm mạnh mẽ đặc sủng; và nhu cầu cần tạo điều kiện để có sự gắn kết và cộng tác với nhau nhiều hơn.

Một vài vị tỏ ra hoài nghi về vai trò của Cha Bề Trên miền và sự gắn bó thường xuyên của ngài trong các dịp thăm viếng ngoại thường. Bằng chứng cụ thể là một vài dịp kinh lý ngoại thường trong 6 năm qua, vai trò đã được ủy quyền cho một hội viên thực hiện, nhưng không phải là một vị trong ban Tổng Cố Vấn.

Chắc chắn, vai trò của Cha Bề Trên miền vẫn còn được xem khá tích cực, bởi vì ngài là sự diễn tả mối dây hiệp thông và gắn kết trong miền, và ngài cũng là nhịp cầu nối cho Cha Bề Trên Cả và ban thượng cố vấn.

Cuộc tranh luận tại hội nghị và kết quả bỏ phiếu thăm dò cho thấy hội nghị đã đồng thuận đề nghị một tiến trình phân định về khả thể tái định dạng lại các miền thuộc Âu Châu. Vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 3, hội nghị đã bỏ phiếu, đồng thuận với đa số tuyệt đối, tái định dạng ba miền trước đây ở Âu Châu ( miền bắc Âu , miền tây Âu , miền Italia và Trung Đông ) và thâu gọn lại chỉ còn hai miền , đó là:

1. Miền Địa Trung Hải: Gồm các tỉnh dòng miền trung Italia, tỉnh dòng vùng Piedmont và Valle d’Aosta, tỉnh dòng Ý vùng Lombardy và Emilia, tỉnh dòng Nam Ý, tỉnh dòng Đông Bắc Ý, Sicily, Trung Đông, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha Barcelona, Tây Ban Nha Bilbao, Tây Ban Nha Leon, Tây Ban Nha Madrid, Tây Ban Nha Sevilla, và Tây Ban Nha Valencia .

2. Miền trung tâm và bắc Âu : Gồm các tỉnh dòng Áo, Bắc Bỉ, Croatia, Cộng Hòa Tiệp Khắc, Pháp và Nam Bỉ, Đức, Anh, Hungari, Ái Nhĩ Lan , Balan Krakow, Balan Pila, Balan Vacsava, Balan Wroclaw, Slovania, Slovakia, và vùng Ukraine.

Hệ thống computer có trục trặc, nên hội nghị đã bỏ phiếu bằng giấy, và tính riêng tư của các phiếu bầu vẫn được bảo mật.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ