Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình làm việc ngày thứ Hai 24.03

Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình làm việc ngày thứ Hai 24.03

Email In PDF.

(ANS - Roma) – Tiến trình phân định việc bầu chọn Bề trên Cả, Đấng Kế vị thứ 10 của Don Bosco, cũng như việc bầu chọn Ban Tổng Cố Vấn đã khởi sự sáng nay thứ hai 24.03.2014. Đây là giai đoạn quan trọng cần thực hiện trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và mở lòng ra với sự tác động của Thánh Linh. Đó là lý do tại sao cần có sự hồi tâm được đan xen với những buổi cầu nguyện phụng vụ.


Ngày làm việc khởi sự với thánh lễ tại nhà nguyện của Nhà Trung Ương. Cha Bề Trên Cả Pascual Chavez chủ sự thánh lễ và cha Phó Bề Trên Cả Adriano Bregolin giảng lễ. Sau Thánh lễ là giờ đọc kinh sáng cá nhân.

Sau đó vào lúc 9 giờ 15 ban sáng (giờ GMT + 2), Tổng Tu nghị sẽ họp tại Hội Trường Salesianum để bắt đầu làm việc. Như lúc khai mạc Tổng Tu Nghị 27, các thành viên hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần (Veni Creator Spiritus). Tiếp đến, cha Chavez nói đôi lời ngắn gọn, rồi bầu chọn các thư ký và những giám sát viên. Các thư ký được bầu chọn là cha Igino Biffi và cha Francesco Marcoccio. Những giám sát viên là cha Innocent Bizimana, cha Honesto Geronimo và cha Alphonse Vu.

Cha Jose Cristo Rey Garcia Paredes thuộc Hội Dòng Claret hướng dẫn việc phân định.

Vào đầu giờ chiều, sẽ có cuộc bầu thử vai trò cha Bề Trên Cả, và vào ban chiều sẽ có giờ Kinh Chiều, tiếp đến cha Chavez trong vai trò Bề Trên Cả sẽ cho “huấn từ”.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ