Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Phân định việc Bầu Chọn trong Tổng Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Phân định việc Bầu Chọn trong Tổng Tu Nghị

Email In PDF.

(ANS - Rome) – Vào cuối phiên họp của ngày thứ bảy vừa qua, cha Bề Trên Cả đã công bố một giai đoạn làm việc mới. Đó là giai đoạn bầu chọn, được khởi sự từ sáng hôm nay, thứ hai 24 tháng 03.


Trong Tu Hội chúng ta, chỉ có thời gian này là có những cuộc bầu chọn trực tiếp. Đây là tuần lễ với những căng thẳng đặc biệt, không phải trên bình diện tâm lý, nhưng trên bình diện tâm linh, mà trước tiên được thể hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa và dễ dạy đối với Chúa Thánh Linh. Việc này giúp đạt được sự tự do nội tâm lớn lao để bầu chọn vào thời điểm này.”

Cha Jose Cristo Rey Garcia Paredes, thuộc Hội Dòng Claret, được mời tới để giúp việc phân định. Ngài đề xuất một tiến trình gồm 5 giai đoạn.

Đầu tiên là giai đoạn dẫn nhập, qua đó mời gọi mọi người nhận ra đâu là thách đố chính yếu đối với Tu hội ngày nay. Trong giai đoạn này, cần có thời gian thích đáng để suy tư và cầu nguyện cá nhân. Đây cũng là thời gian để trao đổi và tham khảo với những người có thể soi sáng cho mình, đồng thời cũng là dịp đầu tiên để đối chiếu suy nghĩ của mình với suy nghĩ của những người khác.

Giai đoạn thứ hai nhằm nhận ra loại lãnh đạo nào cần thiết cho Tu Hội vào lúc này. Mỗi thành viên tổng tu nghị được mời gọi đưa ra sự nhận định của mình. Giai đoạn này kết thúc với việc phác họa ra một chân dung vị Bề Trên Cả phù hợp. Công việc này được thực hiện trong sự thinh lặng và cầu nguyện cá nhân, rồi nếu cần thiết, có thể có sự tham khảo cá nhân.

Giai đoạn ba: sử dụng chính sự phác họa đã có để tìm xem ai là người mà Thánh Thần muốn ủy thác cho việc lãnh đạo Tu Hội trong giai đoạn 6 năm tới. Tiếp đến sẽ thực hiện việc thử bầu chọn. Mỗi thành viên tham dự tổng tu nghị sẽ đưa ra một tên và rồi sẽ có được một danh sách những người được đề cử.

Giai đoạn bốn sẽ làm việc với danh sách được hình thành trong giai đoạn trước đó. Đây là thời điểm dành cho việc phân định cá nhân và tập thể, nghiên cứu bối cảnh giáo hội và tu hội, phẩm chất cần thiết của vị Bề Trên Cả, và những ứng viên được Tổng Tu Nghị đề cử. Giai đoạn này kết thúc với việc chọn và nêu tên một ứng viên, từ đó sẽ lập ra được một danh sách với việc xác định số phiếu đã đạt được.

Giây phút quan trọng nhất trong giai đoạn thứ năm là việc cử hành Thánh Thể và cầu xin Chúa Thánh Thần, rồi tiếp theo sau là việc bầu chọn cha Bề Trên Cả.

Trích lời của Paul Anderson, một giáo sư tại đại học George Fox, cha Garcia Paredes nói: “Việc phân định mang tính chiêm niệm này sẽ giúp đạt được một sự hiệp nhất, dầu không hẳn là sẽ đạt được sự nhất trí hoàn toàn”. Trong tiến trình hướng tới sự hiệp nhật, việc thinh lặng kéo dài từ 5 tới 7 phút thì thường hiệu quả hơn là một giờ tranh luận với nhau. Mục tiêu không phải để mọi người đi tới sự đồng thuận, nhưng là nắm bắt được những gì Thiên Chúa đang muốn tác động giữa chúng ta. Lời Đức Giê-su nói “Đừng nên như thế giữa anh em” muốn cho chúng ta thấy có một lối tiếp cận khác vào thời điểm bầu chọn những vị lãnh đạo của chúng ta.”

Văn Chính, SDB chuyển ngữ