Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự Thứ Hai, 24.3.2014: Tuần lễ biện phân và bầu cử Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Ký sự Thứ Hai, 24.3.2014: Tuần lễ biện phân và bầu cử Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Email In PDF.

Cha Bề Trên Cả (BTC) Pasqual Chavez đã chủ tế thánh lễ đồng tế sáng nay. Cha Bregolin giảng lễ. Trong bài giảng, ngài mời gọi các Sa-lê-diêng hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cõi lòng của mỗi người trong việc lựa chọn đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco.

Tổng Tu Nghị (TTN) 27 dành trọn một tuần cầu nguyện, phân định và bầu cử Cha BTC và Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội thánh Phanxicô Salê. Trong giờ họp khoáng đại sáng nay, các thành viên bắt đầu với kinh nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và lắng nghe Lời Chúa.


Cha BTC Pasqual Chavez nói đôi lời khai mạc tuần lễ bầu cử. Ngài mời gọi các thành viên trở nên dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần để lựa chọn người Thiên Chúa chọn trong sứ mệnh dẫn dắt Tu Hội.

Cha Francesco Cereda, Điều Hành viên TTN 27, mời các thành viên bỏ phiếu chọn 2 thư ký và 3 người kiểm phiếu cho tuần bầu cử TTN 27.

Cha José Cristo Rey Garcìa Paredes CFM (dòng Clarettiani), giáo sư về môn đời sống thánh hiến, giúp hướng dẫn tuần lễ phân định và việc bầu cử. Bài hướng dẫn của ngài rất sâu sắc và cụ thể.

Sáng mai sẽ là ngày chính thức bầu chọn Đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco. Tất cả mọi thành phần gia đình Sa-lê-diêng và giới trẻ đang mong đợi biến cố quan trọng này. Xin mỗi người anh em thuộc gia đình Sa-lê-diêng Việt Nam tiếp tục hiệp thông với Tu Hội trong lời cầu nguyện và hi sinh để Thiên Chúa gởi đến cho Tu Hội những vị mục tử tốt lành. Đây là những giây phút quan trọng của Tu Hội. Chiều nay chúng tôi có bỏ phiếu tham khảo để bầu BTC, do đó, một vài ứng cử viên cho chức vụ này đã xuất hiện. Bầu khí thật sự nghiêm túc và linh thiêng.

Tối nay cha Pasqual Chavez huấn từ lần cuối cùng cho các thành viên TTN 27 với tư cách là Bề Trên Cả. Ngài chân thành cám ơn mỗi anh em hội viên Sa-lê-diêng về những tâm tình và lòng yêu mến mà anh em dành cho ngài. Kết thúc bài huấn từ, các thành viên đứng lên, vỗ tay rất dài để tỏ lòng biết ơn Cha BTC.

Roma, 24.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB