Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự Thứ Ba, 25.3.2014: Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Ký sự Thứ Ba, 25.3.2014: Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Email In PDF.

Sáng nay Cha Bề Trên Cả Pasqual Chavez chủ tế thánh lễ “Truyền Tin” với các thành viên TTN 27. Đây là thánh lễ cuối cùng của ngài trong tách vụ là Bề Trên Cả, đấng kế vị thứ 9 của Don Bosco. Ngài mời gọi các thành viên cầu nguyện cho việc bầu chọn đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco sẽ diễn ra sáng nay lúc 9 giờ 15.

Đúng 9 giờ 15 các thành viên có mặt đầy đủ các thành phần tham dự TTN 27. Trong lúc bầu chọn Cha Tân Bề Trên Cả, chỉ có sự hiện diện của các đại biểu TTN 27 và một số thành viên khác được phép của vị Điều Hành Viên.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu một cách long trọng và trang nghiêm bằng lời kinh nguyện và lắng nghe Lời Chúa. Các thành viên sẽ viết tên ứng cử viên trên giấy và thứ tự đi lên bỏ vào thùng phiếu. Tất cả đều diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng.

Chúng ta đã có vị Tân Bề Trên Cả, đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco. Đó là Cha Fernandez Artime Angel, người Tây Ban Nha. Ngài sinh ngày 21.8.1960 tại Gozon - Luanco (Oviedo), Tây Ban Nha. Ngài từng là Giám tỉnh của Tỉnh dòng Leon - Tây Ban Nha từ năm 2000 đến 2006. Từ 2010 ngài là giám tỉnh của Tỉnh dòng Nam Argentina.


Học vị của vị Tân Bề Trên Cả: thạc sĩ về triết học, thạc sĩ về giáo dục, văn bằng về thần học mục vụ. Ngài biết trôi chảy các thứ tiếng: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Galiciano.

Sau khi được bầu chọn, ngài tiến lên phía trên hội trường. Cha Pasqual Chavez nói đôi lời với cha Tân Bề Trên Cả. Cha Fernandez Artime Angel đáp từ bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài cám ơn mọi người và ngài phó thác mọi sự vào Thiên Chúa.

Sau đó các hội viên xếp hàng đến chào đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco, cha Fernandez Artime Angel.

Roma, 25.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB