Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Phan-xi-cô Cereda được bầu chọn vào chức vụ Phó Bề Trên Cả

Tổng Tu Nghị 27: Cha Phan-xi-cô Cereda được bầu chọn vào chức vụ Phó Bề Trên Cả

Email In PDF.

(ANS - Roma) – 26.03.2014 – Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn cha Phan-xi-cô Cereda vào vai trò Phó Bề Trên Cả. Hiện nay, cha Cereda vẫn đang đảm nhận vai trò Tổng Cố Vấn Đào Luyện và cũng là Điều Hành Viên của Tổng Tu Nghị 27.


Cha Cereda đã trả lời với Tổng Tu Nghị qua đó bày tỏ ước muốn đảm nhận vai trò này: “Tôi rất vui để đảm nhận vai trò Phó Bề Trên Cả cho cha Angel. Với sự trợ giúp của Đức Maria Phù Hộ các Giáo Hữu, Tôi sẽ nỗ lực trung thành với sứ vụ, và tôi xin chấp nhận.”

Cha Phan-xi-cô Cereda sinh ngày 06.03.1951 tại Veduggio con Colzano, thuộc thành phố Milan. Ngài tuyên khấn lần đầu vào ngày 16.08.1968 sau khi kết thúc thời gian tập viện tại Missaglia. Ngài tuyên khấn trọn đời vào ngày 14.09.1974 sau khi hoàn tất thời gian tập vụ 3 năm tại Parma. Sau đó, ngài lãnh nhận chức Phó tế tại Chiari vào ngày 12.05.1979, và thiên chức linh mục vào ngày 24.05.1980.

Cha Cereda đã từng giữ vai trò sinh động tại cộng đoàn Hậu tập viên ở Nave thuộc tỉnh Brescia. Đến năm 1987, Ngài được ủy nhiệm vai trò Giám đốc của cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường học ở Parma.

Năm 1986, ngài đạt bằng về Toán Học tại Đại Học quốc gia ở Parma. Sau khi đã trở thành Cố Vấn Tỉnh từ năm 1990 đến 1993, ngài được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Lombardo Emiliana (ILE). Vào cuối nhiệm kỳ, ngài được ủy nhiệm làm Bề Trên của Á Tỉnh “Đức Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan” của Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng cho đến năm 2002. Tại Tổng Tu Nghị 25, Ngài được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Đào Luyện.

Ngài được tái nhiệm trong vai trò này tại Tổng Tu Nghị 26, khi đó ngài là Điều Hành viên của Tổng Tu Nghị lần đầu tiên.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ