Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: thành viên Tổng Tu Nghị tham quan Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng (UPS). Bài Huấn Từ của Cha Bề Trên Cả trong cương vị Chưởng Ấn

Tổng Tu Nghị 27: thành viên Tổng Tu Nghị tham quan Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng (UPS). Bài Huấn Từ của Cha Bề Trên Cả trong cương vị Chưởng Ấn

Email In PDF.

(ANS-Rôma) - Thứ Bảy ngày 22 tháng 03 là một ngày đặc biệt đối với Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng, khi nhà trường được chào đón các thành viên của Tổng Tu Nghị, có Cha Bề Trên Cả Pascual Chávez đi cùng;đây là một trong những chuyến viếng thăm sau cùng của Cha Cháveztrong cương vị là Bề Trên Cả của Tu Hội Sa-lê-diêng và trong cương vị là Chưởng Ấn của Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng.


Chương trình bắt đầu với những lời chào đón của cha Joaquim D'Souza, Bề Trên của Á Tỉnh UPS và của cha Giám Đốc Carlo Nanni; cả hai cha này đều là thành viên của Tổng Tu Nghị. Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng là nơi quen thuộc của nhiều thành viên Tổng Tu Nghị - khoảng 45% các thành viên Tổng Tu Nghị đã trải qua ít nhiều năm tháng đào luyện ở đây.

Cha D'Souza, qua một bài trình bày bằng PowerPoint, đã giới thiệu về 8 cộng thể của Phụ Tỉnh UPS, và các khía cạnh chính yếu của đời sống nơi cộng thể tỉnh. Cha Nanni miêu tả đời sống học tập của Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng qua video có tên ”UPS… per formare”, do nhóm Missioni Don Boscoở Turinand sản xuất và được giáo sư Renato Butera đạo diễn. Các thành viên Tổng Tu Nghị cũng có buổi trao đổi ngắn khi tham quan thư viện Don Bosco, một thư viện có cơ sở vật chất hiện đại. Các thành viên Tổng Tu Nghị cũng có thời gian để gặp gỡ các sinh viên, cũng như giáo sư thuộc tỉnh dòng mình.

Chuyến viếng thăm kết thúc bằng giờ kinh tối, cũng là lúc cha Pascual Chávez cho huấn từ tối sau cùng trong cương vị là Tổng Chường Ấn. Cha Bề Trên Cả bày tỏ niềm vui khi trở lại Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng và bày tỏ lòng tri ân của toàn thể các thành viên Tổng Tu Nghị qua sự đóng góp và dấn thân của Đại Học mang lại ích lợi cho toàn thể Tu Hội Sa-lê-diêng. Cha Bề Trên Cả có ý nói tới chương trình nghiên cứu phê bình lịch sự về Don Bosco và việc đào luyện các sinh viên, mà bằng chứng cụ thể là sự hiện diện của rất nhiều cựu học sinh ở Tổng Tu Nghị (theo cha Chávez là trên 90 thành viên)

Cha Bề Trên Cả nhắc lại cam kết của toàn Tu Hội trong việc tiếp tục hỗ trợ Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng qua việc gởi các sinh viên và giáo sư để đảm bảo chất lượng đào luyện. Cha Bề Trên Cả nói: “Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng là đại học của Tu Hội, và đại học này luôn được mong đợi, hỗ trợ, và trân trọng. “Cha Bề Trên Cả mời gọi Phụ Tỉnh UPS tin tưởng hơn nữa vào sứ mệnh của mình, được diễn tả qua tên của Đại Học - Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng. Cha Bề Trên Cả kết luận: “Trong cương vị là Chưởng Ấn, cha đã làm hết sức mình. Cha thành thật xin lỗi nếu như những nỗ lực đó vẫn chưa đủ để đáp ứng cho sự mong đợi và nhu cầu của Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng. Cha chúc cho đấng kế vị của mình và toàn thể anh em hội viên bước vào một giai đoạn mới của Tu Hội và của Đại Học.”

Toàn thể Đại Học đã bày tỏ lòng biết ơn khi Cha Bề Trên Cả tặng một chiếc chén thánh và bản nhạc Mariachi, vốn được cha Chávez yêu thích, đã được trổi lên.

Mọi người cùng thưởng thức bữa ăn tối thật thịnh soạn.

Đại Quang, SDB chuyển ngữ