Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Biến cố Truyền Tin là một quà tặng từ Thiên Chúa

Tổng Tu Nghị 27: Biến cố Truyền Tin là một quà tặng từ Thiên Chúa

Email In PDF.

(ANS – Rôma) 25.03.2014 - Cử hành lễ truyền tin trọng thể hôm nay, đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt đối với các thành viên Tổng Tu Nghị. Cha Pascual Chavez đã chủ sự thánh lễ lần cuối cùng trong tư cách Bề Trên Cả. Lời Ngài phát biểu giúp chúng ta nhận ra rằng việc bầu chọn tân Bề Trên Cả hôm nay không phải chỉ là một sự kiện tình cờ ngẫu nhiên, nhưng là một động thái của Chúa quan phòng.


Cha Bề Trên Cả nói : “Biến cố truyền tin cho Đức Maria là một luồng sáng chiếu dãi trên giây phút tế nhị này trong việc bầu chọn tân Bề Trên Cả. Chúa đã gọi Đức Maria và trao cho Ngài một sứ mạng. Ngài cũng đã làm như thế đối với từng Kitô hữu và mỗi anh em Salêdiêng. Biến cố truyền tin này là khuôn mẫu về những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta, khi chúng ta tìm gặp Thiên Chúa, và cuộc gặp gỡ này khai mở một cuộc truyền tin về một điều gì hoàn toàn mới mẻ mà chúng ta được gọi mời để đảm nhận.”

Ngài nói tiếp : “Khi Thiên Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta, chúng ta sợ rằng Thiên Chúa sẽ làm đảo lộn những toan tính cá nhân của ta, và hiểu một nghĩa nào đó, Ngài cũng gây phiền toái cho cuộc sống chúng ta đôi chút. Kế hoạch của Thiên Chúa không bao giờ đáp ứng những mong ước của chúng ta hoàn toàn, cũng không làm thỏa mãn những nhu cầu sâu sa nhất nơi chúng ta. Tuy vậy, chúng ta cần phải can đảm và khiêm tốn thay đổi những dự định riêng tư để chỉnh hướng trái tim chúng ta luôn biết học hỏi và tuân theo chỉ dẫn của Thần Khí.”

“Là những tín hữu, chúng ta được mời gọi để vun trồng nơi mình thái độ đức tin, như tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, quy thuận thánh ý Chúa như là một kế hoạch đời sống và luôn tỏ ra ngoan thuần đối với Thần Khí.

Cha Chavez tiếp tục khai sáng thêm về “ đừơng lối Thiên Chúa đưa ra một kế hoạch, và mời gọi chúng ta quy thuận” , hay nói cách khác, đây là cách thức Thiên Chúa đối thoại với con người của chính chúng ta. Cuộc đối thoại đậm nét Tin mừng này triển nở như một quà tặng đến từ Thiên Chúa.

Quà tặng này trước hết và trên hết chính là quà tặng của niềm vui ( Mừng vui lên, hỡi Maria ). Đó cũng là quà tặng của ân sủng (Đấng đầy ơn phúc, được chúc phúc), là quà tặng khích lệ( đừng sợ). Đó cũng là món quà của sự sống và hoa trái (bà sẽ thụ thai và sinh con) , là món quà của Thần Khí (Thánh Thần sẽ phủ bóng trên bà ). Đây là lễ ngũ tuần của Đức Maria. Chúa Thánh Thần sẽ vạch dẫn ý định của Thiên Chúa, muốn con người quy phục tôn ý và đòi hỏi con ngườ cộng tác. Cuối cùng, đó cũng là quà tặng của đức tin( không có gì mà Thiên Chúa không làm được). Đây cũng là lời cầu ngỏ sau cùng của thần sứ. Lời đó chính là chìa khóa mở thông cho ta con đường dẫn đến sự khả thi và giúp ta thâm tín hơn trước lời gọi mời của Chúa.

Hội nghị đã cử hành Thánh lễ cùng với lời cầu nguyện và thái độ đức tin với những gợi mở nêu trên. Các ngài, giờ đây, đã chuẩn bị cho công việc bầu cử sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ