Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự Thứ Năm, 27.3.2014: Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn

Ký sự Thứ Năm, 27.3.2014: Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn

Email In PDF.

Cha Bề Trên Cả Angel chủ tế thánh lễ sáng nay. Ngay bắt đầu thánh lễ, ngài hỏi thăm các thành viên Tổng Tu Nghị (TTN) 27: “Anh em có ngủ ngon không?”. Các thành viên mỉm cười với câu hỏi thân tình của ngài.

Cha phó BTC Francesco Cereda giảng lễ. Ngài nói về sự hiệp nhất và tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa qua các biến cố và qua những con người mà Thiên Chúa đặt để bên cạnh chúng ta.

Sáng nay các thành viên TTN 27 sẽ bầu chọn các Tổng Cố Vấn cho nhiệm kỳ sáu năm tới. Nhiều ứng cử viên xuất sắc được đề cử cho những chức vụ: đào luyện, mục vụ giới trẻ, truyền giáo, truyền thông và quản lý.


Lúc 11 giờ 45 các thành viên TTN 27 bầu chọn Tổng Cố Vấn về Đào Luyện. Cha Coelho Ivo được chọn làm Tổng Cố Vấn về Đào Luyện. Ngài không là đại biểu của TTN 27. Ngài là người Ấn Độ, hiện đang là Giám đốc Học viện thần học Ratisbone - Giêrusalem. Cộng thể thần học Ratisbone sáng nay đang đi tĩnh tâm.

Cha BTC đã gọi điện thoại di động trực tiếp sang Giêrusalem để hỏi cha Coelho Ivo có chấp nhận đảm nhận vai trò này không. Qua điện thoại, cha Coelho Ivo trả lời: “Con đồng ý, vì phần ích của Tu Hội”. Cả hội trường vỗ tay chúc mừng.

Ban chiều chúng tôi bầu chọn các Tổng Cố Vấn khác. Cha Fabio Attard được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Mục Vụ Giới Trẻ. Cha Filipperto Gongalez được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Truyền Thông Xã Hội. Cha Basanes Guillermo (nguyên bề trên miền Phi Châu) được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo. Thầy Jean Paul Muller được bầu chọn làm Tổng Quản Lý.

Các Tổng Cố Vấn đều nói lên sự sẵn sàng phục vụ Tu Hội qua những trách vụ của mình. Cộng đoàn đáp trả bằng những tràng pháo tay thật dài. Sau đó, các thành viên TTN 27 lần lượt tiến lên khán đài để chúc mừng các vị.

Một ngày làm việc liên tục từ sáng đến tối. Bởi vì mỗi cuộc bầu kéo dài hơn 45 phút cho một lần kiểm phiếu và có thể kéo dài thêm nếu chưa quá bán.

Roma, 27.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB