Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Ivo Coelho, Tân Tổng Cố Vấn về Đào Luyện

Tổng Tu Nghị 27: Cha Ivo Coelho, Tân Tổng Cố Vấn về Đào Luyện

Email In PDF.

(ANS - Roma) – 27.03.2014 – Tổng Tu Nghị vừa bầu chọn cha Ivo Coelho làm Tổng Cố Vấn Đào luyện. Cha Coelho hiện là Giám đốc của Trung Tâm Thần Học Sa-lê-diêng ở Ratisbonne tại Giê-ru-sa-lem. Ngài không phải là thành viên của Tổng Tu Nghị 27.


Việc bầu cử kết thúc, cha Coelho nhận được đa số phiếu. Cha Bề Trên Cả lập tức liên hệ với ngài qua điện thoại để hỏi xem ngài có chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử không. Cha Coelho trả lời đồng thuận, và các thành viên Tổng Tu Nghị đang theo dõi cuộc gọi điện thoại, đã vỗ tay chúc mừng. Cha Coelho nói: “Tôi chấp thuận theo ý của Tổng Tu Nghị và nhận ra đây là thánh ý của Thiên Chúa đối với tôi cũng như đối với Tu Hội. Tôi mong có thể thi thố hết sức mình, nhờ vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa, sự giúp đỡ của các anh em, của Don Bosco và Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu.”

Cha Nicholas Ivo Coelho sinh ngày 15.10.1958 tại Mumbai, Ấn Độ. Ngài gia nhập tập viện Sa-lê-diêng tại Yercaud năm 1976, khấn lần đầu ngày 24.05.1977 tại cùng thành phố, và khấn trọn đúng 7 năm sau đó tại Mumbai. Ngài thụ phong linh mục vào ngày 27.12.1987 tại Panjim.

Ngài theo học triết tại Đại học Giáo Hoàng Jnana – Deepa Vidyapeeth tại Pune và thần học tại Học viện Kristu Jyoti College ở Bangalore. Năm 1994, ngài đạt bằng tiến sĩ về triết học tại Đại Học Gregorian ở Roma với đề tài: “Triển khai ý niệm về quan điểm phổ quát trong tư tưởng của Bernard Lonergan: từ nghiên cứu đến Phương pháp luận trong Thần Học”.

Cùng năm đó, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc của cộng đoàn sinh viên tại Nashik, một vai trò mà ngài thực thi mãi đến năm 2001, và sau đó từ năm 2008 đến 2011. Trong những năm xem kẽ ở giữa, Ngài đảm nhận vai trò Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Mumbai – Ấn Độ.

Năm 2007 và 2008, ngài là thành viên của Ủy Ban Chuẩn Bị Tổng Tu Nghị 26, một Tổng Tu Nghị mà ngài tham dự và đảm nhận vai trò điều hành viên. Năm 2011, ngài được bổ nhiệm làm Giám Đốc của Trung Tâm Thần Học Sa-lê-diêng tại Giê-ru-sa-lem.

Cha Coelho kế nhiệm cha Phan-xi-cô Cereda, người đã được Tổng Tu Nghị bầu chọn làm Phó Bề Trên Cả ngày hôm qua.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ