Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Guillermo Basanes được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo

Tổng Tu Nghị 27: Cha Guillermo Basanes được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo

Email In PDF.

(ANS - Roma)- 27.03.2014 – Tổng Tu Nghị 27 đã ủy thác cho cha Guillermo Basanes vai trò Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo. Trước đây, ngài đã từng đảm nhận vai trò Tổng Cố Vấn Vùng Châu Phi-Madagascar. Cha Basanes đã diễn tả sự ưng thuận của ngài trong trách vụ này với những lời lẽ sau: “Cùng với những thành viên khác trong Ban Tổng Cố Vấn và với trách vụ này, tôi không thể nói ‘không’. Tôi xin chấp nhận”.


Cha Basanes sinh ngày 19.10.1965 tại Washington, Hoa Kỳ. Ngài gia nhập tập viện tại La Plata, Ắc-hen-ti-na. Khấn lần đầu ngày 31.01.1986 và khấn trọn ngày 24.11.1991 tại Buenos Aires.

Cha Basanes đến Angola để làm tập vụ, rồi sau đó học thần học tại Lubumbashi. Ngài lãnh chức phó tế vào tháng 08.1994, và thiên chức linh mục vào ngày 12.08.1995.

Ngài là thành viên của ủy ban chuẩn bị Tổng Tu Nghị 26. Tại Tổng Tu Nghị 26, ngài được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn vùng Châu Phi-Madagascar.

Năm 2009, ngài được bổ nhiệm là thành viên của Khóa họp đặc biệt lần thứ hai về Châu Phi của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Thượng Hội Đồng bàn về chủ đề “Giáo Hội tại Châu Phi trong sứ vụ hòa giải, công bằng và hòa bình”.

Trong vai trò Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo, cha Basanes kế nhiệm cha Vaclav Klement.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ