Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Hình ảnh Tân Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn mới của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Hình ảnh Tân Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn mới của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Email In PDF.

Cha Ángel Fernández Artime - Tân Bề Trên CảCha Francesco Cereda - Tân Phó Bề Trên Cả


Cha Ivo Coelho - Tổng Cố Vấn Đào LuyệnCha Fabio Attard - Tổng Cố Vấn Mục Vụ Giới TrẻCha Guillermo Basañes - Tổng Cố Vấn Truyền GiáoCha Filiberto González - Tổng Cố Vấn Truyền Thông Xã HộiSư huynh Jean Paul Muller - Tổng Quản Lý