Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Fabio Attard được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ

Tổng Tu Nghị 27: Cha Fabio Attard được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ

Email In PDF.

(ANS- Rôma). 27.03.2014 - Tổng Tu Nghị 27 đã đồng thuận chọn cha Fabio Attard làm Tổng Cố Vấn Mục vụ Giới trẻ nhiệm kỳ thứ hai. Trước câu hỏi của Cha Bề Trên Cả theo nghi thức, Cha Attard đã nói:" Tất cả chúng ta đều đặt mình trong tay Đức Maria, vì thế, tôi ưng thuận". Cha Attard sinh ngày 23 tháng 3 năm 1959 tại Gozo, và khấn dòng lần đầu vào ngày 8/9/1980 tại Dublin, nơi mà Ngài đã qua năm tập. Ngài lãnh tác vụ phó tế ngày 11/7/1986, và chịu chức Linh mục vào ngày 4 tháng 7 năm sau, ở Rôma. Tại Sliema, Malta, Ngài làm Giám đốc cộng thể St. Alphôngsô, sau đó, Giám đốc cộng thể St. Patrick. Ngài có văn bằng thần học luân lý tại học viện Alphonsianum ở Rôma. Ngài từng làm giám đốc học viện lo về đào luyện mục vụ, học viện do chính Ngài thành lập năm 2005 tại tổng giáo phận Malta. Ngài đã tham dự Tổng Tu Nghị 26 trong tư cách đại biểu tỉnh dòng Ái nhĩ lan- Malta và được bầu chọn làm Thượng Cố Vấn đặc trách Mục vụ Giới trẻ.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ