Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Filiberto Gonzalez được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Đặc Trách Truyền Thông Xã Hội

Tổng Tu Nghị 27: Cha Filiberto Gonzalez được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Đặc Trách Truyền Thông Xã Hội

Email In PDF.

(ANS- Rôma) – 27.03.2014 - Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn cha Filiberto Gonzalez làm Tổng Cố Vấn Truyền thông xã hội. Khi Cha Bề Trên Cả Fernandez Artime hỏi ngài theo nghi thức, Ngài trả lời :"Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin chấp nhận. Cuộc đời của tôi dành cho giới trẻ, dành cho Chúa và cho công việc phục vụ Ngài"


Cha Filiberto, người Mexicô, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1954 tại Milpillas, vùng đất thuộc khu tự quản của dân Tépalithan, tại tiểu bang Jalisco. Ngài đã qua năm tập tại Chulavista, khấn lần đầu ngày 1/10/1974 tại Guadalajara và khấn trọn đời ngày 28 tháng 9 năm 1980. Ngài lãnh tác vụ Phó tế ngày 13/11/1981 và chịu chức Linh mục ngày 11 tháng 12 năm 1982. Ngài đã đảm nhận nhiều trách vụ khác nhau, đã từng làm tập sư tại tỉnh dòng của Ngài từ năm 1985 đến năm 1987. Sau đó từ năm 1987 đến năm 1992, Ngài làm công tác mục vụ tại học viện Cristobal Colon ở thành phố Zamora. Từ năm 1990 đến năm 1992, Ngài theo học ngành truyền thông xã hội tại đại học UPS, và có văn bằng chuyên môn về lãnh vực này. Khi trở về lại tỉnh dòng, Ngài cũng đã đảm trách vai trò đào luyện cho các anh em hậu tập viện tại Huipulco cho tới năm 1993, lúc Ngài bắt đầu giữ vai trò Uỷ viên đặc trách Mục vụ Giới trẻ của tỉnh dòng cho tới năm 2001. Sau đó, Ngài làm Tập sư , rồi làm Giám đốc cộng thể hậu tập viện Mexico-Guadalajara tại Huipulco ở Mexico cho tới năm 2004. Năm 2006, Ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh của tỉnh dòng Mexico- Guadalajara. Ngài tham dự tổng tu nghị 26 và nay được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Truyền thông Xã hội. Ngài cũng là một thành viên của Ủy ban kỹ thuật trong tổng tu nghị 27.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ