Monday, Aug 31st

Last update:12:40:05 AM GMT

You are here: Home

Hình ảnh 3D Ngôi mộ Chúa Giêsu

Email In PDF.

Với kỹ thuật mới của máy điện toán, chúng ta có thể xem ngôi mộ của Chúa Giêsu - ngôi mộ nổi tiếng nhất thế giới với cảnh 3D và 3600

Xin nhấp vào link dưới đây để mở:

http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Kỷ Niệm Đệ Nhị Bách Chu Niên Ngày Sinh của Don Bosco