Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn Vùng Châu Phi-Madagascar, cha Americo Raul Chaquisse

Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn Vùng Châu Phi-Madagascar, cha Americo Raul Chaquisse

Email In PDF.

(ANS - Roma) – 28.03.2014 - Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn cha Americo Raul Chaquisse làm tân Tổng Cố Vấn Vùng Châu Phi-Madagascar. Hiện nay, cha Chaquisse là Bề Trên Á Tỉnh của Mozambique. Ngài là Tổng Cố Vấn người Châu Phi đầu tiên đảm trách vai trò này thay cho cha Guillermo Basanes mà ngày hôm qua đã được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Truyền Giáo.


Cha tân Tổng Cố Vấn phát biểu: “Tôi tạ ơn Chúa và các anh em đã đồng hành với tôi, đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, Đấng mà tôi đặt mình dưới sự bảo trợ của Mẹ. Tôi xin chấp nhận”.

Cha Americo Raul Chaquisse sinh ngày 23.02.1966 tại Maputo. Ngài vào tập viên tại tỉnh nhà và khấn lần đầu vào ngày 30.01.1986. Ngài đã theo học thần học tại Lubumbashi và được thụ phong linh mục vào ngày 11.08.1996 tại Maputo.

Ngài đã đảm nhận một số chức vụ trong Á Tỉnh: là Cố vấn Tỉnh, Quản lý Tỉnh, Phó Giám Đốc và Giám đốc của nhà Tỉnh Casa Dom Bosco – Residencia. Năm 2006, ngài được bổ nhệm làm Quản lý tỉnh và ủy viên phụ trách sinh động Truyền giáo tại Mozambique.

Ngài đã từng tham dự Tổng Tu Nghị 26 và vào tháng 06.2012, ngài đảm nhận vai trò Bề Trên Á Tỉnh của Mozambique. Từ tháng 02.2013, cùng với vai trò này, ngài còn đảm nhận cả vai trò Ủy viên về Phúc Âm Hóa.

Văn Chính, SDB