Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Natale Vitali được tái cử làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Mỹ

Tổng Tu Nghị 27: Cha Natale Vitali được tái cử làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Mỹ

Email In PDF.

(ANS - Roma)- 28.03.2014 – Tổng Tu Nghị 27 đã tái bầu chọn cha Natale Vitali làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Mỹ. Cha Vitali nói đùa: “Tôi mong rằng có ai đó bỏ thêm phiếu nữa, để tôi có thể nghỉ. Tuy nhiên, tôi xin chấp nhận.”


Cha Natale Vitali sinh ngày 14.05.1955 tại Montappone, thuộc tỉnh Ascoli Piceno ở nước Ý. Sau giai đoạn đào luyện ban đầu tại Ý, ngài đã chuyển sang Chi-lê để theo học thần học. Ngài lãnh nhận tác vụ Phó tế vào ngày 23.08.1981 và linh mục vào ngày 31.07.1982.

Cha Vitali là giáo sư môn tôn giáo và là cố vấn của trường. Ngài đã trải nghiệm một thời gian làm cha xứ và quản lý, cũng như Giám đốc của cộng thể. Ngài là thành viên Ban Cố Vấn Tỉnh, rồi làm Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Chi-lê trong 2 nhiệm kỳ, từ năm 1995 đến 2000 và từ 2006 đến 2008. Tại Tổng Tu Nghị 26, ngài được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Mỹ.

Trước đây, ngài đã tham dự 2 lần Tổng Tu Nghị và cũng là Phó Ban về Đời sống Tu sĩ của Tổng Giáo Phận Puerto Mortt.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ