Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Tổng Cố Vấn Vùng Trung và Bắc Âu - Cha Tadeuz Rozmus

Tổng Tu Nghị 27: Tổng Cố Vấn Vùng Trung và Bắc Âu - Cha Tadeuz Rozmus

Email In PDF.

(ANS - Roma)- 28.03.2014 – Tổng Tu Nghị đã bầu chọn cha Tadeusz Rozmus làm Tổng Cố Vấn phụ trách một vùng mới là Vùng Trung và Bắc Âu. Cha Rozmus hiện là Giám Đốc của một cộng đoàn Sa-lê-diêng ở Perugia và trước đây đã từng làm Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Krakow – Ba Lan.


Cha Rozmus không phải là thành viên tham dự Tổng Tu Nghị, do đó khi kết quả bầu cử được công bố, ngài đã được gọi điện thoại để báo và hỏi ý kiến. Ngài đang tham dự tuần Tĩnh Tâm, nên khi cha Bề Trên Cả hỏi ngài xem có chấp nhận không, ngài đã trả lời: “Nếu đây là ý chung của Tổng Tu Nghị, tôi xin chấp nhận.”

Cha Tadeuz Rozmus sinh ngày 29.04.1957 tại Bielsko-Biala ở Ba Lan. Ngài vào tập viên tại Kopiec năn 1975, khấn lần đầu tại đó vào ngày 22.08.1976 và khấn trọn tại cộng đoàn Sa-lê-diêng San Tarcisio ở Roma vào ngày 16.09.1984. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 18.06.1986 tại Krakow.

Ngài đã từng là Giám đốc của các cộng đoàn Sa-lê-diêng ở Swietochlowice, San Callisto ở Roma và Perugia, Cố Vấn Tỉnh của Tỉnh dòng Krakow từ năm 1997 đến 2000, rồi sau đó làm Giám tỉnh từ năm 2000 đến 2006. Năm ngoái, ngài đã thực hiện việc Kinh Lý Ngoại Thường tại Tỉnh dòng ở Áo quốc thay cho cha Marek Chrzan.

Cha Rozmus sẽ là Tổng Cố Vấn một Vùng mới là vùng Trung-Bắc Âu. Theo quyết định của Tổng Tu Nghị 27 vào ngày 22 tháng 03 vừa qua, vùng này bao gồm: Áo quốc, Bắc Bỉ, Croatia, Cộng Hòa Czech, Pháp và Nam Bỉ, Đức, Anh quốc, Hungary, Ái Nhĩ Lan, Ba lan-Krakow, Ba lan-Pila, Ba lan-Warsaw, Ba lan-Wroclaw, Slovakia, Slovenia và đặc khu Ukraine.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ