Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự Thứ Sáu, 28.3.2014: Tổng Tu Nghị tiếp tục Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn Vùng

Ký sự Thứ Sáu, 28.3.2014: Tổng Tu Nghị tiếp tục Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn Vùng

Email In PDF.

Chúng tôi dành cả ngày hôm nay để bầu các bề trên miền. Kết quả bầu ngày hôm nay:

Miền Phi Châu - Madagascar: cha Chaquisse Americo. Ngài hiện là bề trên của Mozambique

Miền Nam Mỹ: cha Vitali Natale. Ngài là bề trên miền Nam Mỹ của nhiệm kỳ vừa qua, nay tái đắc cử.

Miền Đông Nam Á - Thái Bình Dương: cha Klement Václav.

Miền Nam Á Châu: cha Kanaga Maria Arokiam. Ngài là bề trên miền Nam Á Châu của nhiệm kỳ vừa qua, nay tái đắc cử.

Miền Trung Bắc Âu: cha Rozmus Tadeusz. Hiện đang là giám đốc cộng thể Perugia (ICC, Italia). Ngài không là đại biểu của TTN 27. Nên cha BTC đã gọi điện thoại di động ngay tại hội trường cho cha Tadeusz để hỏi ý kiến. Cha Tadeusz đã trả lời qua điện thoại rằng ngài đón nhận sứ vụ mới theo ý của các thành viên TTN 27 tín nhiệm.

Miền Trung Mỹ: cha Ploch Timothy được bầu chọn làm bề trên miền Trung Mỹ. Ngài là người có kinh nghiệm. Hiện ngài đang là giám tỉnh miền Tây Hoa Kỳ.

Miền Địa Trung Hải: cha Martoglio Stefano được bầu chọn làm bề trên miền Địa Trung Hải. Hiện ngài là giám tỉnh Piemonte - Italia.


Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về cha BTC Angel và ban tổng cố vấn. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ, cha thánh Gioan Bosco, các thánh thuộc gia đình salêdiêng chúc lành cho Cha BTC và toàn thể Tu Hội.

Roma, 28.3.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB