Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Sư Huynh Jean Paul Muller được tái cử trong vai trò Tổng Quản Lý

Tổng Tu Nghị 27: Sư Huynh Jean Paul Muller được tái cử trong vai trò Tổng Quản Lý

Email In PDF.

(ANS – Rôma) 27.03.2014 - Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn thầy Jean Paul Muller làm tổng quản lý Tu Hội Sa-lê-diêng. Khi Cha Bề Trên Cả hỏi thầy xem thầy có chấp nhận kết quả bầu cử không, thầy Jean Paul trả lời: “trước hết tôi xin cám ơn anh em đã tin tưởng và cám ơn nhóm đã được bầu chọn. Tôi sẽ phải nhờ nhóm này giúp đỡ nhiều trong công việc. Cũng như cha Guillermo đã nói, tôi rất vui mừng trở thành một thành viên của nhóm sẽ làm việc với Cha Bề Trên Cả và với những thành viên khác đã được bầu chọn. Xin cảm ơn. Tôi chấp nhận.”


Thầy Jean Paul Muller sinh ngày 13 tháng 10 năm 1957 tại Grevenmacher, Luxembourg. Thầy vào nhà tập ở Jünkerath ngày 16 tháng 08 năm 1978, khấn lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 1979, và khấn trọn đời ngày 15 tháng 08 năm 1984.

Thầy là thành viên ban cố vấn cộng thể Helenenberg (1995-2000), cộng thể Bonn (2005-2011), cố vấn tỉnh từ năm 1990 tới 2011- đầu tiên là ở tỉnh dòng Bắc Đức, sau đó là tỉnh dòng Đức; và thầy cũng là ủy viên tỉnh đặc trách truyền giáo từ 2003 tới 2012.

Năm 2004, thầy được bầu chọn là thành viên của nhóm Equipo de Dirección del Consejo de Misiones Católico Alemán. Từ năm 2005 tới Tháng 10 năm 2012, thầy là giám đốc của Văn Phòng Truyền Giáo Sa-lê-diêng ở Bonn. Thầy cũng là chủ tịch Liên Đoàn Các Nhà Tâm Lý Giáo Dục ở Berlin.

Ngày 27 tháng 01, 2011 sau khi tham khảo với các thành viên ban tổng cố vấn, cha Bề Trên Cả lúc đó là cha Pascual Chávez đã chỉ định thầy làm Tổng Quản Lý của Tu Hội.

Thầy đã từng tham dự các Tổng Tu Nghị 23, 24, 26 và là thành viên của Ủy Ban chuẩn bị Tồng Tu Nghị 27.

Đại Quang, SDB chuyển ngữ