Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Maria Arokiam Kanaga được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Á

Tổng Tu Nghị 27: Cha Maria Arokiam Kanaga được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Á

Email In PDF.

Cha Maria Arokiam Kanaga đã đồng ý chấp thuận khi Ngài ngỏ lời: “Thiên Chúa, Đức Maria và Don Bosco biết rõ những giới hạn của tôi và biết tôi có thể làm được gì. Đồng thời tôi cũng biết chút ít những gì đang chờ đợi tôi, vì tôi đã từng đảm nhận công việc này. Vì thế, tín thác nơi Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Cha Thánh Gioan Bosco đang hiện diện nơi đây, tôi chấp nhận.”


Cha Maria Arokiam Kanagasinh ngày 04 tháng 10 năm 1956 tại Varadarajanpet, tiểu bang Trichy, Ấn Độ. Ngài vào nhà Tập tại Yercaud, khấn lần đầu ngày 24 tháng 05 năm 1976, và khấn trọn đời ở Madras cũng vào ngày 24 tháng 05 năm 1982. Ngài lãnh tác vụ Linh mục ở Roma năm 1986.

Từ năm 1992, ngài làm Giám Đốc Cộng thể Don Bosco ở Tirupattur, Cộng thể Học viện Thần học ở Poonamalle Madras, và Cộng thể ở Yercaud. Ngài học Thần học và có văn bằng Tiến sĩ triết học tại Đại Học UPS Roma.

Ngài giữ chức vụ Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Madras từ năm 1996 đến năm 2002, và làm Ủy viên đặc trách Mục vụ Giới Trẻ trong Tỉnh Dòng từ năm 2006 đến năm 2007.

Ngài đã tham dự Tổng Tu Nghị 24, 25 và 26. Tại Tổng Tu Nghị 26, Ngài cũng được chọn làm Bề Trên Miền Nam Á. Ngài là thành viên trong ban Tiền Tu Nghị của Tổng Tu Nghị 27.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ